Bogdepotet

I kælderen under blok 8 ligger bogdepotet. Fysisk består det af 150 reoler med ca 53.000 bøger fordelt på ca 650 titler, 2 computere, en medarbejder (Torben) og 1 hjælper (Preben), der tilsammen har overblikket over GG's bog- og papirsituation.

Hvert år udleveres og hjemkaldes der ca. 25.000 bøger. Bøgerne er skolens ejendom og du skal derfor kvittere for hver enkelt bog, du får til låns. Skriv altid navn i bøgerne! Hvis en bog bortkommer eller ødelægges, kommer vi efter dig med krav om erstatning.

Bøgerne registreres via computer i Lectio, hvis vitale del er den stregkode, der findes på hver bog. Når du binder bøgerne ind, ser vi derfor helst klar plast, der lader koden være synlig.

Hvis du forlader GG i utide eller blot ønsker en oversigt over de bøger, du er registreret for, er du altid velkommen i bogdepotet. Åbningstiderne er normalt 9.30-12, men fremgår i øvrigt af opslag udenfor depotet.

Vejledning af bogudlån for lærere

1. Bogreservation i Lectio.                                                         Lærer

  
2. Udlån af klassesæt og kvitteringsliste.                                  Lærer

Lærer afhenter.
Hele klassesættet med kvitteringslister afhentes af lærer.
Den underskrevne kvitteringsliste afleveres straks til bogdepotet.

Ikke udleverede bøger afleveres sammen med kvitteringsliste til
bogdepotet.
Afhentning af ikke udleverede bøger sker fra bogdepotet, hvor eleven
underskriver ved udlevering.

OBS! Eleven må ikke underskrive uden at modtage en bog.
  
Elever afhenter.
Klassesættet afhentes af eleverne i bogdepotet og underskrives
ved modtagelsen.

Bogdepotet står til rådighed, i det omfang der er tid, med at lægge
klassesættet klar til afhentning og udskrivning af kvitteringsliste.
Kontakt bogdepot på mail eller mundtligt.


3. Aflevering af kvitteringsliste.                                                  Lærer
Kvitteringslisten skal afleveres, med elevernes underskrifter, straks
efter udleveringen.  
Først herefter vil bogen blive registreret som udlånt. 
        

4. Enkeltudlån, individuelle bøger. (ikke klassesæt)              Bogdepot 
Eleven afhenter i bog depot og kvitterer på en, enkeltkvittering.


5. Kontrol og hjemkaldelse.                                                        Bogdepot


6. Forlængelse af afleveringsdato.                                             Lærer
Det er vigtigt at der står den rigtige start- og slutdato i bogreservationen.

7. Aflevering.                                                                                  Elev 
 Eleverne skal aflevere bøgerne personligt i bogdepotet,
 så de får en kvittering for aflevering.

Lærerne må som udgangspunkt ikke inddrage bøger i klassen.
 (Hvis nødvendigt skal eleverne altid have en kvittering som skal
 fremvises i bogdepotet. Læren skal ligeledes afmelde bøgerne i Lectio.)

System - for lærere

Alle reolerne i bogdepotet har fået et reolnummer.
Hver faggruppe er blevet afmærket.
Der er opsat en bogliste i alfabetisk orden, angivet med reolnummer, således at det er nemt og hurtigt at finde den ønskede bog.

BOGLISTER I LECTIO
Først på listen for hvert fag står de bøger, der benyttes, i alfabetisk orden.

Nederst på listen, for nogle faggrupper, ses først,
Ø-AE plus TITEL, det er arkiveksemplarer, der ligger øverst på reolen
i faggruppen.

Herefter på listen ses,
AA plus TITEL, bogen ligger på træreolen på bagvæggen.

I forbindelse med optællingen er bøgerne lagt med lag af, 5 + 5
enkelte, 10+10 og 2+2
Dette er gjort for at få en hurtig optælling af bøgerne.

ORDEN.
Bogaflevering for lærere.

Igennem den tid, vi har arbejdet med af få styr på bogdepotet,  har vi erfaret /bemærket, at der er nogle lærere, der lægger bøger et tilfældigt sted i reolerne, hvor der nu bedst er plads, uden at vi bliver informeret om dette.
På denne måde kan vi ikke holde orden og har heller ikke styr på hvor og hvor mange bøger der er i bogdepotet.

Vi har derfor udenfor bogdepotet lavet en afleveringsplads med teksten:

BOGAFLEVERING  FOR  LÆRERE

Her aflægges bøger fremover til arkivering.


Med venlig hilsen
Torben og Preben

Vedhæftet: Vejledning for bogudlån.