It på Gladsaxe Gymnasium

Skolen er generelt godt forsynet med it-udstyr, som flittigt anvendes i undervisningen. De fleste lokaler er forsynet med interaktive elektroniske tavler, som er koblet til lærerens pc. Generelt forgår en stor del af undervisningen som elevarbejde med elevens egen medbragte computer,  hvis ikke med en af skolens mange computere som værktøj.

Skolens udstyr og net:

Computere

 • Et antal større pc’er og bærbare i faglokalerne til elevarbejder
 • "Studiecenter 1" (St.1) til to klasser (her må elever kun være med lærerledsagelse)
 • Tre mindre klassesæt a 10stk. bærbare computere med trådløs adgang
 • Ca. 4 lærercomputere i på lærerværelset.
 • Hver lærer har desuden hver sin bærbare computer med trådløs adgang til nettet.

Fra 2010 har alle 1g-elever haft krav om egen bærbar computer med som arbejdsredskab.
Det anbefales at den har almindelige kontor programmer som open office. 2ghz  dualcore processor og 2GB ram.

Trådløst net

Skolen er forsynet med et kraftigt trådløst net, som er todelt. Der er ét for lærer (GG-web) og ét for elever (studentnet). Elever, der har egen bærbar pc, kan få den opkoblet på skolens net ved at tænde internetbrowseren - ignorere advarselen om usikkert websted - og koble sig på vha. skole-login og kode, så ens færden registreres. Det kræver selvfølgelig, at maskinen har et trådløst kort indbygget, eller at det er tilkøbt som instikskort/USB samt at det er tændt. Lærernes bærbare computere skal omkring en it-tekniker for at blive godkendt på lærernettet.

Printere

Der er mange netværksprintere til elever og lærere; nemlig i studiecenter 1 og 3 og i blok 5,6 og 7 samt 3 til lærerne på lærerværelset . Lærere har endvidere adgang til 2 store sort/hvide skannere/printere/kopimaskiner i kopirummet ved siden af kontoret (Ricoh Pro 1 og 2 til massekopiering) samt printere i de enkelte forberedelsesrum.

Tilmelding af printere

Printerne tilkobles ved - på pc - at klikke START og under "Kør" skrive \\gladgym1.gladgym.local (eller at åbne et dokumentvindue og skrive det i adressefeltet). På Mac skal du.....................(Bjørn). Hvis du bliver bedt om logindata skal du bruge din skolekode således: brugernavn og adgangskode. Hvis du har glemt koden til intranettet kan du få den hos IT-supporten i blok 5 st. Herefter klikkes på de pågældende printere og der ventes indtil et printervindue har åbnet sig. Så er printerdriverne installeret og de kan efterfølgende vælges i fx. Word. Det er principielt kun nødvendig at tilmelde printerne én gang.

Skannere

Der er skannere til rådighed for elever i blok 5. Der står en elev-copimaskine der kan printe kopiere og skanne. For lærere findes tilsvarende maskiner i lærerforberedelsen og i kopirummet.

 

Lectio

Skolens logistik styres vha Lectio (se link på forsiden). Lectio indeholder bla. flg. funktioner: Skema/lokaleadministration/fildeling/konference/opgaveaflevering/karaktergivning. Se dit og klassens skema SAMT SKEMAÆNDRINGER hver dag inden kl. 17.30 (senere evt. akutte ændringer kan undtagelsesvis annonceres vha. telefonkæde, konference på Lectio, SMS,  e-mails - you name it – men aftal proceduren i klassen/på holdet). Det er også her du kan se meddelelser til de kommende timer som lektier, dokumenter mm. Du kan selv oprette lektiegrupper med skriftlig kommunikation og fildeling. OBS! Enhver kommunikation og brug af Lectio skal være lødig og seriøs - undlad at "spamme" beskedfunktionen, da den ellers hurtig bliver ubrugelig og du risikerer herved at gå glip af vigtige informationer! 


Skolens programmer

På skole-pc’erne er installeret Windows 7 med MS Office Proff. 10. OBS! Har du Office 2003 derhjemme eller på din bærbare, skal du være opmærksom på at opdatere din Office 2003 med en såkaldt Sp3 opdatering (se tv. under downloads). Desuden er der på elevmaskinerne installeret diverse specialprogrammer.

Lad nu være med at bruge Word til alle typer af opgaver. De andre programmer er hverken farlige eller specielt svære at gå til:

 • Word: God til tekstbehandling, generelt dårlig til integreret layout
 • Excel: Beregninger, databehandling, større skemaer, lister, kurver
 • Acces: Lagring af større datamængder
 • OneNote til Tavlenoter, hvor du kan skrive/tegne frit og flytte rundt samt samle det hele i emner på en let måde
 • Publisher: Layout som integrerer, tekstbokse, billeder, kurver som fx i brochurer, overheads, rapportforsider, web-sider mm.
 • PowerPoint: Præsentationer til projekter som integrerer tekst, billede, lyd, video og animationer
 • InternetExplorer eller Google Chrome (hurtigere): Internetsøgning
 • Frontpage: Redigering af websider
 • Imagin: Scanning af dokumenter og billeder samt simpel billedebehandling
 • MSOff.Scanning: Kun til scanning, god til flersides dokumenter
 • Picture Manager: Simpel billedbehandling (tilskæring, farvekorrektion, lysforhold, reducering af størrelse
 • Picasa til fotobearbedning og udgivelse på web
 • Paint: Tegne/male-program, der også kan tegne/skrive i fotos & grafik
 • Multimedieprogrammer i.ø. (se ikon på skrivebordet). Her kan du finde en række nyttige tillægsprogrammer til multimedieopgaver, fx. VLC til video og Picasa yil billedebehandling
 • Fagprogrammer (se ikon på skrivebordet). Flere fag benytter specialprogrammer, de fleste ligger her

Se efter flere nyttige gratisprogrammer til din egen pc under punktet i menuen tv.

Alle Windowsprogrammer er bygget ens op med en menu, der mere eller mindre indeholder de samme emner. Fx Kan man altid under ’Filer’ åbne, udskrive og gemme sine filer. Mange af programmerne har præfabrikerede skabeloner, som man kan tage udgangspunkt i som begynder.Etik og moral
For at computerne skal fungere til alles bedste, tager vi som en selvfølge, at du fuldt og helt lever op til god moral som flg.:

• Undlad at pille ved computernes opsætning
• Hold dig fra c-drevet
• Undlad enhver form for download via skolens net af musik og film, der ikke er godkendt af en lærer til undervisningsbrug. DETTE GÆLDER ALTSÅ OGSÅ PÅ EGEN COMPUTER!! Limeware, internetspil mm må altså på ingen måde være aktive på din bærbare, da det tager båndbredde fra os alle. Det er bedst helt at afinstallere det vil du vil undgå problemer med lovgivningen.
• Det er forbudt at spille på skolens computere - også små netspil. Du må kun installere et program på en skole-pc, hvis en lærer har bedt dig om det
• Husk at holde dørerne lukkede og låst til studiecenteret. Yderdøren må ikke benyttes!
• Drikkevarer og mad er ikke tilladt i computerlokalerne
• Husk altid at logge af og at efterlade området i pæn tilstand uden papirer og med stolene på plads
Grov overtrædelse af dette moralsæt vil medføre bortvisning.

HOLD DIN EGEN PC (også den derhjemme) OPDATERET MED ANTIVIRUS OG ANTISPYWAREPROGRAMMER, SÅ DINE FILER IKKE ER TIL FARE FOR SKOLENS IT-PARK. Se hvordan under "downloads"
 
Hjælp i øvrigt
Er der noget vigtigt, du ikke få til at virke?
1. Tjek denne hjemmeside og prøv igen
2. Spørg din lærer og prøv igen
3. Henvend dig til en it-vejleder i studieværkstedet i studiecenter 3 og problemet bliver løst
 
 
 
 
                                            God fornøjelse 
                                            It-vejlederne Allan & Henrik
 

 

IT-STAB...

Vi er to it-vejledere, en EDB-assistent og ofte også en teknikerhjælper, der varetager henhv. vejledning og vedligeholdelse af it-parken. Alle er deltidsbeskæftiget med opgaverene.

It-vejledere: Allan Gylling Olsen (AO) - især PC - OG Bjørn Schreiber - især MAC

EDB-assistent: Holger K. Rasmussen

Allan og Bjørn kontaktes på lærerværelsetet eller i IT-lokalet i stuen i blok 6, hvor Holger også holder til

Man kan skrive om et evt. problem på Lectio til it-vejlederne...