IT-intro til nyansatte

Kære nyansatte lærer/kandidat…
Her får du en hurtig gennemgang af brugen af it på GG samt hvordan du får adgang til tjenester, der kræver specielt log-in.
Du får en bærbar pc eller mac, som du har rådighed over så længe du er ansat eller du bruger din egen. Hvis ikke den er sat op til lærernettet (ggweb) skal den omkring en it-tekniker for at få koden tastet ind. (Du kan til nøds bruge elevernes net (studentnet) ved at starte I-net-browseren og gå videre forbi advarsel om usikker side og taste din bruger-id ind, når du er oprettet som bruger af GG-nettet – se nedenfor, hvordan du bliver oprettet)


Gør hjemmesiden www.gladgym.dk til din åbningsside i browseren, så får du adgang til informationerne der og på Lectio og GG-post.


• GG-hjemmeside www.gladgym.dk. Bruges til generel orientering om skolen udadtil og til vigtige standartoplysninger til elever om undervisning, større opgaver, eksamen, større fester mm. Læs venligst generelt om vores it-faciliteter for lærere og elever og brugen af dem på hjemmesiden under DAGLIGDAG > it-vejledning. Nærværende vejledning ligger der således også…

• Lectio er vores uundværlige web-baseret skema og kommunikationsorgan. Du får ved ansættelsen udleveret brugernavn (initialer og kode) af administrationen. Find indgangen til siden på www.gladgym.dk

• GG-post er en simpel web-mail-tjeneste, hvor du altid kan finde en lærers email-adresse vha. initialerne NN@gladgym.dk. Du finder også denne tjeneste på www.gladgym.dk. Brugernavn: Initialer@gladgym.dk, koden får du udleveret af it-vejlederen eller du taster den ind med ham.

• GG-Intra. En it-vejleder har opretter dig og du logger på en stationær pc for at skrive den ønskede kode eller du skriver den direkte ind hos it-vejlederen. Du skal være opretter her for at kunne printe fra din bærbare eller kunne benytte skolens faste pc’ere. Log-in er initialerne og en engangskode som du får udleveret og som du bliver bedt om at ændre.

• Skolekom og SKODA. Ældre landsbaseret e-mail-konferenceorgan for skole- og gymnasielærere, men brugernavn og kode giver også adgang til en række nyttige info-tjenester fx SKODA http://skoda.emu.dk/ , som du kan læse meget mere om under DAGLIGDAG > ”Bibliotek” på hjemmesiden. Du skal henvende dig til en it-lærer for at blive oprettet. Der går et døgn før det effektueres. Der findes en generel skolekode som fornys to gange om året. Du kan finde det aktuelle login på Lectio > dokumenter > indbyggede grupper > alle lærere > Bibliotek > Koder mm

• URKUND er en webbaseret antiplagierings-skanner, som kan finde passager i elevernes opgaver som ligner noget der ligger på nettet i forvejen. Kan bruges opdragende til at vise korrekte citerings- og referenceangivelser eller senere i processen til at opdage snyd. Du får et brugernavn og kode af it-vejlederen. www.urkund.dk

• Tilmelding af printere på din pc. Læs vejledningen på hjemmesiden www.gladgym.dk under ELEVHJÆLP > it-vejledning.

Henvendelser:
Login: Torben (bogkælder) og it-vejleder Allan Olsen (AO)
Generel it-teknik: Allan Olsen (AO) og Bjørn S. Pedersen (BP), it-vejledere (henv. Pc og Mac specialister)
It-pædagogik: Christine Lehn-Schiøler (CLS)
Hjemmeside: Henrik Ahrenst (AH), webredaktør.

                                                                 It-vejlederne