LÆSEVEJLEDNING

På Gladsaxe gymnasium har vi 3 læsevejledere, som tager sig af at orientere, støtte og vejlede eleverne med henblik på at få mest muligt ud af læsning og skrivning i gymnasiet.

Vi screener alle 1g-elever for læseFORSTÅELSE og -HASTIGHED og for SKRIVE- og STAVESIKKERHED.

Resultatet af denne screening meddeles eleven i en personlig samtale, og derefter er det op til eleven selv, om han/hun vil bruge de tilbud, vi har om kurser og støtte til læsning og skrivning.


Dog kan dansklæreren opfordre eleven til at bruge ekstra tid og vores hjælp til afleveringer.

Vores tilbud er:

LÆSESTRATEGIER                                                                                                                           At læse og samtidig lære af det, man læser, er en helt nødvendig færdighed for at gennemføre uddannelsen. Derfor indkaldes alle 1g-klasser til en enkelt undervisningstime i læsestrategier.

STUDIELÆSNING                                                                                                                         Det kan være svært at få hul på visse faglige tekster. Vi laver kurser med fokus på at læse for at forstå og FASTHOLDE det nye stof.

STØTTE til skriftlige opgaver. For elever, som har vanskeligt ved at formulere sig klart og umisforståeligt (og korrekt) på skrift tilbyder vi hjælp med at få skriftlige opgaver gennemarbejdet sprogligt – FØR de afleveres til læreren.  Det aftales med faglæreren, at eleven får denne hjælp. Eleven sender kladden til en læsevejleder, denne retter opgaven sprogligt og aftaler et møde med eleven, så de evt. rettelser, der skal indføjes, kan diskuteres. Er der gennemgående fejl kan vi arbejde systematisk for at få dem udryddet

LÆSE/SKRIVESTØTTE for tosprogede elever                                                                          De elever, som har et andet modersmål og hjemme taler et andet sprog end dansk, tilbyder vi at hjælpe med de skriftlige opgaver ved at gennemlæse opgaveformuleringen sammen med eleven, planlægge skrivningen og derefter rette og give forslag til sproglige forbedringer INDEN aflevering til faglærer.

DYSLEKSI                                                                                                                                        Hvis en elev har store vanskeligheder med læsning og skrivning kan vi lave en foreløbig test for ordblindhed. Med resultatet af denne kan vi aftale om specialhjælp skal søges udefra.
 

Hilsen Læsevejlederne

Lene Rønnest (LR), Lene Hasselbalch Jakobsen (HJ) og Karin Andersson (KA)

 


Vi kan kontaktes med besked via Lectio

Læsevejlederne

Lene Rønnest (LR)

Lene Hasselbalch Jakobsen (HJ)

Karin Andersson (KA)