Træneren på EMU

UNI•C lancerede i august sidste år en ny tjeneste på EMU, kaldet Træneren (http://traeneren.emu.dk/).

Træneren indeholder ca. 1500 træningsmoduler i form af interaktive øvelser, instruktionsvideoer og animationer til fag i grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Specielt til de gymnasiale uddannelser er der ca. 350 træningsmoduler af forskellig sværhedsgrad, der dækker de vigtigste færdigheder i dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik.
Træneren giver eleverne mulighed for at træne faglige færdigheder individuelt og i eget tempo derhjemme, på lektiecafeer og lignende.
Træningsmodulerne er enten frikøbt fra forlag og læremiddelproducenter, eller de er i forvejen frit tilgængelige på nettet. Alt materiale på Træneren er gratis tilgængeligt.