Bestyrelsen

Gymnasiets bestyrelse består af ni medlemmer, fem eksternt udpegede medlemmer, to personalerepræsentanter og to elevrepræsentanter.

Eksternet udpeget
CVU rektorkollegiet, Prorektor Lars Rosenkilde, Ingeniørhøjskolen i Ballerup (formand)
Gladsaxe Byråd og region Hovedstaden, Trine Græse (næstformand)
Afdelingschef i Gladsaxe Kommune, Cartsen Bott
HR-chef, Jan Michael Kongerslev, Direktør Erik Holst, PMC Technology A/S (selvsuppleringsmedlem)

Internt udpeget
Medarbejderrepræsentant Lis Ørnstrup  (med stemmeret)
Medarbejderrepræsentant Kenn Madsen (uden stemmeret)
Elevrepræsentant Ditte Marie Bæk-Lewkovitch 3r (med stemmeret) Elevrepræsentant Anna Sanderhage Tjäder 3k (uden stemmerat)

Rektor Eva Krarup Steensen er sekretær og
Vicerektor Erik Skude referent