AINO HØSKULDSSON BRAA (AHB)

EN

Årsvikar

 

ALLAN GYLLING OLSEN (AO)

BI/ID/BioTek

It-vejleder

 

ANDERS JACOBSEN  (ANJ)

EN/DA

 

ANDREAS BYLOV JENSEN (AB) 

DA/HI

 

ANNE-GRO DANSTRUP (AD)

HI/PS

 

ANNE KRARUP (AK)

BI/ID

Uddannelseschef

ANNE WÖLDIKE LARSEN (AW)

EN/LA

ANNETTE KRISTINE BRIX FRANDSEN (AF)

TY/LA/OL

 

ANNETTE NIELSEN (AN)

MA/NG/DL

 

ANNETTE WINGE (WIN)

DA/MA

 

BENNY HOUMARK (HO) 

BI/ID

BENTE FILT SØRENSEN (BS) 

KE/FY

BIRGIT BJERREGAARD (BB)

Bibliotekar

BIRGITTE BRENDHOLDT ANDERSEN

DA/TY

BJØRN SCHREIBER PEDERSEN (BP)

HI/SA

It-vejleder (Mac)

BO HENRIKSEN (Hen)

FY/RE

BODIL HØJGAARD JENSEN (BH)

DA/NG

BODIL MUNK ANDERSEN (BA)

EN/ID

BOLETTE WEICHEL (BO)

SP/PS

Ekstern PR- koordinator

CARINA DREIER-HANSEN (CD)

DA

(årsvikar)

CASPER OLSEN (CO)

EN/RU/TY/Coach

CHRISTINE LEHN-SCHIØLER (CLS)

DA/EN

CONNIE HOLTERMANN (CH)

NG/ID

DAVID TAUB PEDERSEN (DP)

TY/LA/OL

DORRIT RINE VEJEN HANSEN (DV)

MU/SP

gymnasievejleder

ELISABETH HOFDAL (EH)

EN/HI

ERIK SKUDE (ES)

NG/EØ

vicerektor

EVA KRARUP STEENSEN (EK)

EN

rektor

EVA TRESCHOW KÜHL (ET)

MA

FRANK BØGESTRØM (FB)

MU/ME

GERT HANSEN (GH)

FY/MA

 

GITTE ENGELUND (EL)

FY/MA

GRY EMILIE LORANGE (GRY)

EN/HI

HANNE KJÆR SØHOLM (SØ)

ID/FY

kursusleder

HENRIK AHRENST (AH)

ID/NG

Webredaktør

HENRIK KALLESØ-HANSEN (HH)

SA/HI

Årsvikar

HENRIK LÖB (Lb)

DA/RE/DR

HENRIK ØSTERGAARD (HØ)

ID/MA

IB ØRNSKOV CHRISTENSEN (IC)

DA/OL

INGE STØTTRUP (IS)

SA/RE

JAKOB SVENDSEN (JAK)

MA/DL

JANNE ISRAELSSON (Ja)

DA/PS

kursusleder 

 

JOSEFINE BACHE RANDING (JBR)

BK

Årsvikar

 

JESPER TEGLGAARD JENSEN (JT)

HI/ID

KAJA LAUSTEN NIELSEN (KLN)

MA

Årsvikar

KARIN ANDERSSON (KA)

SP/ID

 

KARIN HJERRILD (KC)

HI/OL/SA

KATJA HOLM (Kat)

DA/OL

gymnasievejleder

KENN SØNDERGAARD MADSEN (KM)

BI/ID

LENE HASSELBALCH JAKOBSEN (LHJ)

TY/DA

LENE RØNNEST (LR)

FR/ID

LIS ØRNSTRUP (LØ)

SA/HI/ID

LISE-LOTTE RØNNE KOCH (LL)

MU/FR/DA

LOTTE BÆK MORTENSEN (LBM)

EN/LA/OL 

LOUISE TORP-PEDERSEN JENSEN (LJ)

FR/LA/DA 

LOUISE TROJAHN (LT) 

SA/MU

 

MAGNUS LIMBORG (ML)

FY/NG

 

MARIANNE ROEL MESSERSCHMIDT (MM)

SP/MU/FR

 

MARINA MAEGAARD RATTA (Mar)

COACH

 

MARNA THIRSLUND (MH)

TY/DR

 

MARTIN JENSEN (MJ)

HI/SA

 

MARTIN LÆRKES  (MaL)

BK/RE

gymnasievejleder

MATHIAS HERUP NIELSEN (MHN)

SA

Årsvikar

METTE  PRÆSTIIN BRANDT  (MP)

EN/ID

 

METTE BJØRNVIG KAUFMANN (MK)

DA/ID

 

METTE MARIE RUDE (MR)

EN

 

MIA NØRGAARD EGELIND (Mia)

SA,EØ, Kinesiske Områdestudier

 

 

MICHAEL FRELLESVIG BOSS (MF)

KE

 

MOGENS TØNSBERG (MT)

MA/FY

 

MORTEN CLAUSEN (Cl)

MU/DA

 

 

NATASCHA BJERRE  NB 

BI 

Tillidsrepræsentant

NIELS-ERIK KOFOD (NK)

FY/AS

 

 

NIELS JØRGEN JENSEN (NJ)

TY/HI

Uddannelseschef 

 

NIKOLAJ THEIL (NT)

DA/EN

 

 


PER HENRIK ANDERSEN (pH)

BI/ EN

 

PETER GØTZCHE (PG)

SA/HI

 

 

PETER WULFF (PW)

MA/BI

PIA ARNMARK

SA, årsvikar

 

 

PIA HAMMERSHØY (Pia)

DA, ME, uddannelsesstilling

 

 

POUL FRANK JØRGENSEN (PJ)

HI/SA

 

 

POUL LAURIDSEN (PL)

SA/HI

(p.t. på orlov)

 

RANDI PETERSEN (Ran)

MA/BI

 

RASMUS BJØRN LAURIDSEN (RBL)

HI/ME

RIKKE NARV PEDERSEN (RP)

DA/ID

RIKKE SVANE MATHIESEN (RIK)

TY/RE , uddannelsesstilling

SANNE PETERSEN (Pe)

ID/TY/BK

 

 

SEBASTIAN BENDER (SB)

FY/NG

 

 

SIDSE CHRISTENSEN 

BI/ID Årsvikar

 

SIMONE KATJA WOLF (SKW)

DA/TY

 

 

 

SITTE HINNUM (Hin)

FY/AS

 

SOFIE FLYKT (Sof) 

DA/EN

 

SOFIE LJUNGBO JENSEN (SL) 

DA/EN (pt. på orlov)

Kursusleder / International koordinator

STEEN OUSTED (OU)

BI/ID

 

 

STIG RIIBER (SR)

KE/DL/BIOTEK

 

 

 

STINE MOLL ANDERSEN (SMA) 

EN/ID

SUSANNE HØJTE (SH)

MA/BI

 

 

TINE MIKKELSTRUP (TM)

RE/BK/DA

 

 

TINE SKOV (TS)

MA/FY

 

 

TORBEN HAAGENSEN (TH)

ID/HI

 

TORBEN STRUNGE NIELSEN (TN)

HI/FI

studievejleder

THOMAS NYHOLM (NY)

FY/MA

 

TRINE WITTENBURG KVORNING (TK) 

EN/DA

E-mailadresser...

Lærernes e-mailadresser er sammensatte ud fra de tildelte initialer og hjemmesideadressen.

Således bliver Xenia Xpert til

xx @ gladgym . dk

OBS! Lærere med specielle danske bogstaver i initialerne ( æ, ø & å ) har fået dem erstattet med et x..