METTE NORDBY GAFFRON 

Sekretariatschef

 

ERIK BLICHER WINTHER 

Økonomichef

 

INGE BREDALL LANDGREEN 

Fuldmægtig

 

VITTHA KRUSE 

Kontorassistent

 

Stella Jernith 

Kontorfunktionær

 

Holger Rasmussen

EDB-assistent

 

Torben Jernith

Administrator af bøger og AV-udstyr

 

Preben Mosolff

Hjælper på bogdepotet/eksamensvagt

E-mailadresser...

Ansattes e-mailadresser på denne side er sammensatte ud fra fornavn og hjemmesideadressen.

Således bliver Xenia Xpert til

xenia @ gladgym . dk