Elevrådet

Hver klasse vælger to repræsentanter til elevrådet. I elevrådet vælges repræsentanter til forskellige udvalg på GG som for eksempel fællesudvalget.

Elevrådet er et vigtigt organ på skolen, som ud over at virke på de indre linier og styrke GGs sociale og faglige miljø - også i samarbejde med rektor og lærere - også kan være med til at tegne GGs ansigt udad til.

Her er alle elevrødderne...

Elevrådet er det største og mest traditionsbundne udvalg på GG. 
Vi er opbygget af 2 repræsentanter fra hver klasse og er derfor omkring tres, når vi holder møder. Vi mødes mindst en gang ugentligt og har jævnligt kontakt til ledelse og ansatte. Dette sker f.eks. i skolens bestyrelse samt i Fællesudvalget, som består af rektor, 3 lærere samt 4 elever fra Elevrådet (herunder formand og næstformand inkluderet).
Elevrådet repræsenterer eleverne og fungerer som et talerør mellem elever internt, men også mellem skolens lærere, ledelse og øvrige personale.

I skoleåret 2011/2012 består formandskabet af formanden Sofus Sølyst 2.u og næstformanden Caroline Westergaard 2.x.

I Elevrådet diskuterer vi aktuelle debatter og problemstillinger af alle størrelser og ordener. Hvis du kommer fra en folkeskole med et elevråd uden betydning og indflydelse, vil du opleve, at Elevrådet på GG har større indflydelse, end du er vant til. De beslutninger, der bliver taget i Elevrådet, kan både ses og mærkes på skolen.

Den store årsfest/Galla, er et af Elevrådets faste ansvarsområder. Hvert år formår vi at afholde en fantastisk fest med en bred vifte af forskellige temabarer, rød løber og ikke mindst les lanciers.
Ydermere har vi også et årligt brag af en elevrådstur, som er en succesfuld cocktail af fest, farver og faglighed. Elevrådsturen svarer til Elevrådets generalforsamling og er årets største begivenhed for repræsentanterne. Her lægges handlingsplanen for hele året, og de mest centrale emner i Elevrådets arbejde drøftes. Det hårde arbejde belønnes med et brag af en fest ved turens afslutning, som altid formår at ryste repræsentanterne godt sammen.

Elevrådet er, udover at være et meget engageret og arbejdsorienteret udvalg, også en god mulighed for at skabe venskaber på tværs af årgange og klasser. Repræsentanterne opbygger i løbet af skoleåret et unikt fællesskab, der er værd at være en del af! 

 

Elevråd 2011-12

Formand: Sofus Sølyst 2u

Næstformand: Caroline Westergaard 2x

Ordstyrer og laks: Joakim Schollert Larsen 2r

FU-medlemmer: Mads Clemmensen 1t & Bjørn Møller Jensen 1w

Bestyrelsesmedlemmer: Ditte Bæk-Lewkovitch 2r & Anna Tjäder 2k

DGS-repræsentanter: Esther Keller 2q & Mathies Grindsted 1z

Referent: Mikkel Eschen Phillips 2m

Kasserer: Alexander Møller 2y