Fællesarrangementer

Fællesarrangementer afholdes af fællesudvalget, som er et udvalg, der består af elever, lærere og rektor.

Fællesarrangementer er for alle elever for udvalgte fags elever, og fællesarrangementer træder i stedet for den almindelige undervisning.

Et af GGs tilbagevendende fællesarrangementer i begyndelsen af skoleåret er idrætsdagen. Et fællesarrangement med politikere i paneldiskussion op til et folketingsvalg kan typisk være for elever med samfundsfag på A- eller B-niveau.

Et fællesarrangement kan også være temadage som for eksempel naturvidenskabsfestival eller sprogdage.