USA PÅ GG

Jacob Holdt og Henrik Fogh Rasmussen udgjorde aftenens fællesarrangement på Gladsaxe Gymnasium torsdag d.13. marts.

Jacob Holdt har siden 1970'erne været kendt for sit lysbilledshow Amerikanske Billeder og Henrik Fogh Rasmussen, som arbejder som kommunikationsrådgiver i Washington D.C., har udgivet bogen Amerikanske Tilstande.
Det holdningsmæssigt set noget umage par har siden de mødte hinanden i sommeren 2007 turneret rundt med deres Roadshow.

For Henrik Fogh Rasmussens vedkommende repræsenterer USA mulighedernes land, frit af Janteloven. Statistisk materiale om sygesikring i USA blev blandt andet sammenlignet med holdninger til samme som fremkommet i danske aviser.
Ifølge Jacob Holdt er den racisme, han har oplevet i USA drevet af den samme frygt og angst som findes i konflikterne med muslimer i Danmark.
I pausen bød Gladsaxe Gymnasium på en forfriskning mens indtrykkene fra første del blev fordøjet.
Af gode grunde var de to foredragsholdere ikke enige om ret meget, hverken om positiv særbehandling (affirmative action) eller om de reelle tal i forbindelse med sygesikringsdebatten.
Begge kunne dog blive enige om de mange fordele ved velfærdsmodellen og hvor vigtigt det er, at vi i Danmark har alle herboende med, når vi tænker og taler om Danmark – ingen diskrimination her, tak.                                                                                                  Bo