GGmusikskole

GGmusikskole er et tilbud om instrumental- og sangundervisning efter skoletid

- Dygtige musikelever og musiklærerne på GG varetager undervisningen

- Elever fra GG’s musikhold kan benytte tilbuddet. Elever på A og B niv. har fortrinsret.

- Undervisningen foregår i to perioder om året. Fra sommerferien til efterårsferien og igen fra marts til medio maj. Tilmelding og optagelse gælder for én periode af gangen. En periode består af ca. 10 undervisningsgange af ca 20-30 min. varighed en gang om ugen.

- Besked om tilmeldingsfrister gives via lectio i starten af skoleåret og igen omkring vinterferien.