Gang i det tværfaglige

I disse dage op til jul summer gymnasiet af AT (almen studieforberedelse)-aktivitet, mens "de store" sidder hjemme og sveder over SRP (studieretningsprojekt).

To fag skal belyse ét emne, og det skal resultere i en synopsis samt en mundtlig fremlæggelse i grupper. I denne omgang er der fokus på fagenes metoder...

Her er nogle eksempler på de forskelligartede arbejdsområder...

2t og platons myte om det forsvundne Atlantis i old og geo...

LYDPOESI-projekt med digteren Morten Søndergaard i 1x dansk