Kultur på GG og Væksthuset

På GG har vi en lang tradition for, at de kunstneriske fag – billedkunst, musik og dramatik – spiller med i skolens liv. De er på skemaet som rigtige fag, og uden for skemaet lokker de elever med særlige interesser og talenter

Disse kreative fag knyttes ofte sammen i projektarbejder under ledelse af skolens lærere. Af og til kommer kunstnere udefra som instruktører, men i andre sammenhænge står GG’s elever selv for alle sider af arbejdet

Vi lægger særlig vægt på det samarbejde som knytter fagene sammen i teaterrummet, i scenekunsten. - Gennem tolv år fik lærere og elever i to 1.g-klasser nogle særlige oplevelser og erfaringer ved samspillet mellem dramatik, musik, idræt og dansk; dramik kaldte vi det

Med indretningen af skolens nye fløj i Gladsaxe Teaters sidebygning kommer de kunstneriske fag ind i et værkstedsmiljø, hvor dørene mellem fagene åbnes og lukkes efter de skabende processers behov

Væksthuset er det fælles fleksible teaterhus som netop er blevet monteret med topmoderne lys-, lyd- og projektionsudstyr.
Mange har opdaget, at man på de professionelle scener i København i disse år er nået langt med forestillingstyper, hvor drama, koncert, scenografi og film integreres i en samlet oplevelsesform. – Vi kan love, at de kunstneriske fag på GG vil være med i eksperimenter på denne bølge. Men de historisk forankrede genrer får bestemt også lov til at udfolde sig på egne præmisser.                                                                                                     Lb