Kultur på GG og Væksthuset

På GG har vi en lang tradition for, at de kunstneriske fag – billedkunst, musik og dramatik – spiller med i skolens liv. De er på skemaet som rigtige fag, og uden for skemaet lokker de elever med særlige interesser og talenter

Disse kreative fag knyttes ofte sammen i projektarbejder under ledelse af skolens lærere. Af og til kommer kunstnere udefra som instruktører, men i andre sammenhænge står GG’s elever selv for alle sider af arbejdet

Vi lægger særlig vægt på det samarbejde som knytter fagene sammen i teaterrummet, i scenekunsten. - Gennem tolv år fik lærere og elever i to 1.g-klasser nogle særlige oplevelser og erfaringer ved samspillet mellem dramatik, musik, idræt og dansk; dramik kaldte vi det

Med indretningen af skolens nye fløj i Gladsaxe Teaters sidebygning kommer de kunstneriske fag ind i et værkstedsmiljø, hvor dørene mellem fagene åbnes og lukkes efter de skabende processers behov

Væksthuset er det fælles fleksible teaterhus som netop er blevet monteret med topmoderne lys-, lyd- og projektionsudstyr.
Mange har opdaget, at man på de professionelle scener i København i disse år er nået langt med forestillingstyper, hvor drama, koncert, scenografi og film integreres i en samlet oplevelsesform. – Vi kan love, at de kunstneriske fag på GG vil være med i eksperimenter på denne bølge. Men de historisk forankrede genrer får bestemt også lov til at udfolde sig på egne præmisser.                                                                                                     Lb

SE OGSÅ DRAMATIKS HJEMMESIDE HER...             SE OGSÅ MUSIKS HJEMMESIDE HER...

Udskrevet fra: 
http://gladgym.typo302.t3hot.dk/gg_liv/kulturaktiviteter/
Udskrevet den: 18-02-19

Gladsaxe Gymnasium | Buddinge Hovedgade 81 | 2860 Søborg | Tlf: 39 56 31 62 | Fax: 39 56 31 66 | post@(if you can see this please update your browser)gladgym.dk