MasterClass Fysik

De udvalgte elever fra 3.x med talentchef Hanne Hautrup i midten og tidligere undervisningsminister Bertel Haarder.

 Som fysiker kan fremtiden byde på alt fra udvinding af Grønlands undergrund, 3D print og kræftforskning til opstart af egen virksomhed på baggrund af en spændende ide. 125 talenter fra 25 gymnasier landet over fejrede torsdag d. 6. december afslutningen på MasterClass Fysik hos ScienceTalenter. Nu gælder det deres SRP – og senere måske en fremtid som fysiker. 

Siden begyndelsen af 1.g har Bodil, Jakob, Caroline, Aleksander og Daniel fra nuværende 3.x deltaget i et storstilet projekt MasterClass fysik. Forløbet har indeholdt flere årlige camps, afholdt på Mærsk McKinney Møller videnscenter i Sorø, der har givet eleverne udfordringer, de ellers ikke ville have mødt i den daglige undervisning. Det faglige forløb blev afsluttet med et besøg på atomforskningsinstitutionen CERN i efterårsferien. 

Efter en god fælles frokost på videnscenteret i Sorø fik alle talenter overrakt et diplom for deres deltagelse af talentchef Hanne Hautop og fhv. undervisningsminister Bertel Haarder under stor jubel og klapsalver. Afslutningen på MasterClass fysik bød tillige på en række indlæg fra netop Bertel Haarder, rektor ved DTU Anders Bjarklev og en ung fysiker, Klaus Højbjerre, som alle gav deres syn på, hvordan en naturvidenskabelig uddannelse kan bruges. 

Bertel Haarder, som også er en af initiativtagerne til Mærsk McKinney Møller Videncenter, er ikke i tvivl om vigtigheden af at uddanne flere fysikere og naturvidenskabsmænd til gavn for det danske samfund og verden. ”Det bliver nogle af jer, der skal finde ud af, hvad der findes i Grønlands undergrund!”, afrundede Bertel Haarder sin tale til talenterne 

Den unge fysiker, Klaus Højbjerre, kan godt huske forløbet gennem sin uddannelse – og alle de store spørgsmål om, hvad han skulle være. Når Klaus i dag ser tilbage på tiden i gymnasiet og universitet, indrømmer han dog, at han i situationen ofte er gået efter det, han synes var mest spændende. Det har i dag givet ham en kæmpe værktøjskasse med adgang til spændende projekter, forskning og job inden for 3D print og kræft. 

Anders Bjarklev, ingeniør og rektor på Danmarks Tekniske Universitet, lagde dog heller ikke skjul på, at alle talenterne er velkomne på DTU efter sommerferien, når de er færdige med gymnasiet. Og en ingeniøruddannelse herfra giver også mulighed for selv at starte sin egen virksomhed på baggrund af en spændende ide. 

Og hvem ved hvor vi i fremtiden skal møde MasterClass Fysik talenterne? Måske de ændrer verden til gavn for os alle… 

Kort om MasterClass Fysik 

Et supplerende undervisningstilbud til de 125 mest talentfulde gymnasieelever i fysisk fra 25 forskellige almene og tekniske gymnasier. Det treårige forløb indeholder seks camps og en studietur til forsknings-center CERN i Schweiz. Talenterne får inspiration og faglig fordybelse i fysiskfaglige områder. Projektet er finansieret af Augustinus Fonden med 3,24 mill. kr. 

Kort om ScienceTalenter 

ScienceTalenter skaber, faciliterer og udvikler tilbud til naturvidenskabelige talenter, som inspirerende undervisningsforløb, olympiader, konkurrencer, talentcamps tilpasset naturvidenskabelige talenter i alderen 12-20 år. Målet er, at flere naturvidenskabelige talenter udfordres fagligt, så de på deres vej gennem uddannelsessystemet udfolder deres talent og fulde potentiale. 

Interesserede kan læse mere på hjemmesiden www.sciencetalenter.dkFysik-OL

Jakob Spiegelhauer fra 3.x gik videre til landsfinalen i fysik-ol. Desværre gik han ikke videre til den internationale finale, men han kan kalde sig en af landets 30 bedste fysikelever.

De bedste deltagere fra første runde, der er blevet afviklet på de enkelte gymnasier, går videre til den danske finale, som afvikles på Niels Bohr Institutet, H.C. Ørsted Laboratoriet på Københavns Universitet.

Den danske finale består af en teoretisk prøve (3 timer) og en eksperimentbaseret prøve, begge noget sværere end prøven ved den indledende runde.

Pensum til den danske finale er det samme som til studentereksamen, højt niveau, nu inklusive stoffet i magnetiske og elektriske felter.

De 12 bedste fra finalen udtages til videre træning. Herefter sker den endelige udtagelse af de fem vindere (som udgør det danske hold ved den internationale konkurrence) ved en prøve, der både indeholder en teoretisk del (nu indeholder bl.a. elektromagnetisme og stive legemers mekanik som emner) og to eksperimentelle prøve (hver på 2½ time).

 

Tur til CERN

I løbet af de sidste to år har vi fire fra 3.x deltaget i projektet: Science Talenter – Master Class Fysik. Formålet med forløbet var at forberede elever fra hele landet til OL i fysik i 2013, der vil blive afholdt på dansk jord. Vi har derfor været samlet med mange gymnasier fra hele landet til adskillige camps på Søro Akademi. Hele projektet sluttede i efterårsferien i år, hvor 125 gymnasieelever samt lærere rejste til CERN i Geneve. Vi fik på turen en spændende rundvisning på CERN, der er de førerne indenfor partikelfysikken. Blandt andet så vi kontrolrummet, hvor fysikere styrer superledende magneter, der i et 27 km rør accelerer partikler op til lysets hastighed og lader dem kollidere. Det er i denne accelerator, at man i sommers fandt den længe ventede Higgs partikel også kaldet ”Gudepartiklen”. Udover fysikken blev der også tid til en smule sight-seeing, hvor blandt andet FN bygningerne blev besøgt. Bodil, Caroline, Jakob og Aleksander 3.x

Kystundersøgelser ved Gilleleje

Mandag den 26. september, i strålende solskin, udførte to Naturgeografi-B hold undersøgelser af kysten omkring Gilleleje. Der blev både studeret bølge- og strømforhold, kystsikring, samt strømforhold i åen, der munder ud i Gilleleje havn.


Målinger på åen i Gilleleje. Strømhastigheden måles, samtidig med at dybde og profil kortlægges. 


Opmåling af strandens hældning, samt tegning af profil.Tur til Tivoli for A- og B-niveau i fysik

Den 16. og 21. september var 6 klasser i Tivoli for at foretage grundige undersøgelser af forlystelserne.

Alle klasser og hold, der deltog i Tivolituren har fysik på enten B- eller A-niveau og skulle undervejs observere, måle og lave beregninger på de enkelte forlystelser.

Ved flere flere af forlystelserne var der opstillet vægte, effektmålere og andet udstyr til at måle acceleration og hastigheder.

Elever fra 3.y er klar til en tur i Det gyldne Tårn!

Op, op... Og ned!

Er det overhovedet nødvendigt at være spændt fast i Dæmonen eller holder G-påvirkningen en fast i sædet?

Accelerationsmålinger i Vertigo!

Hvor i Monsunen er det mest spændende at sidde? Forrest, bagerst eller i midten?

Action i Karavanen!

Taber man sig af en tur i Ballongyngerne?

2.g og 3.g B-niveau på vandløbsekskusion til Mølleåen, 1. April 2011

Elever fra 2.g og 3.g B-niveau i biologi i færd med at indsamle dyr i Mølleåen. Ud fra de indfangede dyr kunne vandløbets vandkvalitet vurderes.