GG og Verden

På GG prioriterer vi internationale aktiviteter højt og det er indskrevet som en del af gymnasiets strategi. Det betyder bl.a. at alle klasser kommer på mindst 1 studietur, typisk i 2.g., og de fleste elever kommer desuden på en tur i et af deres studieretningsfag i 3.g. Derudover udbydes der regelmæssigt andre ture som f.eks. ski- og kultur-/sprogkurser for alle elever.

GG er med i forskellige internationale samarbejdsprojekter, som Comenius og Nordplus, og vi er med i et sprogprojekt hvor elever kommunikerer med andre elever for at blive bedre til sprog. Vi har også elevudvekslinger, her i foråret med en klasse i Japan, og i april er GG vært for et Science-Seminar, hvor vi får besøg af hollandske og slovakiske elever. Gennem gymnasiet videreformidles desuden tilbud til eleverne om legatansøgninger, deltagelse i faglige seminarer, udlandsophold m.m..

På GG har du desuden mulighed for at møde udvekslingsstuderende og udenlandske lærere. Vi har et samarbejde med DIS, der betyder, at vi jævnligt har amerikanske universitetsstuderende, der kommer og deltager som hjælpelærere i undervisningen eller udbyder kurser i vores studiecafé.
På GG arbejder vi bevidst med at styrke elevernes interkulturelle kompetencer i den daglige undervisning som f.eks. AP og AT. Det betyder, at du også kan møde foredragsholdere udefra eller folk der kommer og underviser i tværkulturelle aktiviteter som f.eks. salsadans eller afrikansk musik.

Også i lærerkollegiet har vi på GG stærke traditioner for at rejse og lærerne inviteres hvert eller hvert andet år på en pædagogisk tur til udlandet, ligesom der også arrangeres lærerture, i år til Damaskus og Egypten, og vi har en personale- og efteruddannelsespolitik der gør det muligt for lærere at komme på kurser og efteruddanne sig i udlandet.

Hvis du gerne vil vide mere om internationalisering på GG, kan du kontakte vores internationale koordinator Sofie Ljungbo (SL @ gladgym. dk) >>>
For information om studieture på GG, kan du kontakte Poul Frank Jørgensen / PJ @ gladgym. dk >>