Euromail

På GG deltager fremmedsprogsholdene i udvekslingsprojektet Euromail. Ideen med projektet er, at eleverne på tværs af landegrænser sender mails og dvd-portrætter til hinanden eller laver hjemmesider på et fælles fremmedsprog som f.eks. tysk, fransk, spansk eller engelsk. På den måde trænes og testes sprogfærdighederne i det daglige på en sjov og inspirerende måde, samtidig med at der knyttes personlige kontakter mellem elever fra forskellige gymnasier rundt omkring i Europa. Af gymnasier, som vi samarbejder med, kan bl.a. nævnes Lorentz-Lyceum i Holland, Deltion College i Tyskland og El Jaroso i Spanien.
Hvis du vil vide mere om projektet, så klik her : http://www.juromail.com/

Dvd-portræt af elever fra Holland på fransk

Se eksempler fra undervisningen her:

Artikel om Copenhagen Pride Parade fra webavis på engelsk:
http://www.juromail.com/Articles%20from%20danish%20students%20copenhagen2/Copenhagen%20Pride%20Parade.html

Eller find selv andre artikler fra webavisen på:
http://www.juromail.com/Assignment-english2.html