Brobygning for 10. klasser på GG

Et brobygningsforløb er et tilbud til dig, der overvejer at tage en studentereksamen efter folkeskolen. Du vil i forløbet blive introduceret til en række forskellige fag og studieretninger og få en fornemmelse af det faglige niveau i gymnasiet.

 

Brobygning efterår 2012

Vi sender et brev til din hjemadresse, hvor af det vil fremgå, i hvilket lokale du og din klasse skal mødes.

Mødetid er den første dag kl. 8.00. 

Som brobygger på Gladsaxe Gymnasium kommer du til at opleve to-tre dage som gymnasieelev med alt, hvad der hører til: Du skal arbejde i en projektgruppe, du vil møde en del af gymnasiets fag, du skal holde et foredrag sammen med din projektgruppe - og du kommer til at opleve stemningen på skolen i frikvarterene, og når du arbejder sammen med elever og lærere på Gladsaxe Gymnasium.

Vi glæder os til at se dig! 

Hilsen gymnasievejlederne