Sådan var programmet i Introdagene for 1.g-elever 2012

Onsdag den 15.8 2012

09.00 - 09.20  Velkomst til alle nye 1.g'ere i teatersalen ved rektor og elevrådet.

09.30 - 10.30  Velkomst i jeres klasse. Præsentation af teamlærere og tutorer, navnelege, udlevering af program for introdagene.

10.45 - 11.45  Rundvisning på skolen ved tutorerne.

11.45 - 12.20  Frokost.

12.30 - 15.00  Samarbejdsløb – en teambuilding-konkurrence for alle nye klasser.

Torsdag den 16.8 2012

09.00 – 09.30 Møde i klassen. Tutorerne præsenterer dagens udflugt.

Resten af dagen Klassen tager på en udflugt planlagt af tutorerne sammen med teamlærerne

Husk at medbringe cykel, madpakke, praktisk tøj og regntøj, hvis vejret kræver det. Alt efter hvad tutorerne har planlagt af aktiviteter, kan der være en egenbetaling for udflugten. Hvis det er tilfældet, får du besked om det af tutorerne onsdag.

Fredag den 17.8 2012

08.00 - 12.00 To undervisningsmoduler med to af dine teamlærere.

12.00 - 12.30 Frokost.

12.30 - 15.30 Klassen laver følgende aktiviteter:

• Oplæg om det sociale liv på GG i kantinen
• Folkedans
• Modul med teamet om overgangen til gymnasiet m.m.
Andre introaktiviteter

Første dag, onsdag, gik med navnelege og samarbejdsløb...

Anden dag gik bl.a. med udflugt. Her er det 1z på kanotur...

Fredag den 17.8 2012...vi nupper lige en samarbejdsøvelser mere!

Introcafe

Der er introcafé for nye 1.g'ere og tutorer torsdag den 23.8 kl. 19-22. Cafeen er alkoholfri. Kantinen er åben, så man kan købe drikkevarer, slik og lette ting at spise. Vinderklassen fra samarbejdsløbet den første dag kåres.

Introduktion til Lectio og fotografering

I ugen efter introdagene bliver I fotograferet og I får en introduktion til Lectio, det webbaserede IT-system, der styrer alt med jeres skema, fravær, opgaver m.m.

Idrætsdag

Omkring starten af september er der idrætsdag for alle skolens elever med udklædning og sjove konkurrencer. Arrangementet slutter med en stor idrætsfest om aftenen.

Hyttetur

Til september (3.9-7.9) kommer din klasse på en todages hyttetur til Nordsjælland med teamlærerne. Du får flere informationer om turen senere.

Forældremøde

Der afholdes forældremøde for de nye 1.g-klasser omkring starten af oktober. Du får besked om datoen senere.