Om evt. optagelsesvurdering til gymnasiet (stx)

Fordelingsområde "Storkøbenhavn Nord" meddeler:

Uddannelsesparathedsvurdering og optagelsesprøve

Det enkelte gymnasium har mulighed for at foretage en vurdering eller en prøve af elever, som ikke kan optages direkte. Der er to forskellige prøver for;

a) Elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate af deres skole eller UU- vejleder, men som ønsker en gymnasial uddannelse. Her kan gymnasiet foretage en uddannelsesparathedsvurdering af eleven. (UPV)

b) Elever, som kommer med en anden baggrund, f.eks. fra andre skoletyper mv. Her kan eleven indstilles til en faglig optagelsesprøve (OPT)

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Vurderingen består af en faglig prøve, samt vurdering af elevens personlige og sociale kompetencer.
Den faglige prøve tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår.


Faglige forudsætninger. Eleverne prøves i 3 fag: dansk, engelsk og matematik/naturfag.


Personlige og sociale forudsætninger. Elevens personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver. Følgende vurderingskriterier indgår: Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrker og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Den obligatoriske optagelsesprøve (OPT)

Prøven er en faglig prøve og tager udgangspunkt i folkeskolens slutmål for 9. skoleår.

Eleverne prøves i 4 af fagene dansk, engelsk, matematik samt tysk/fransk eller fysik-kemi.

For elever til naturvidenskabelige studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi.
For elever til samfundsvidenskabelige samt humanistiske/sproglige/kunstneriske studieretninger er prøvefagene dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog.

Prøvens forløb og indhold

• Prøveformen er en samtale om en ukendt tekst/opgave
• Prøvetiden per fag er 20 minutter. Til hver prøve gives 20 minutters forberedelsestid
• Alle hjælpemidler er tilladte – prøveskolen sørger for ordbøger, eleven  kan medbringe egne noter, lommeregner, computer mv.
• Det er ikke tilladt at benytte internet, ekstern kommunikation mv.

• Med udgangspunkt i prøvelærernes indberetninger og elevens uddannelsesplan beslutter rektor ud fra en helhedsvurdering, om eleven er uddannelsesparat.
• Rektors begrundede afgørelse meddeles skriftligt til ansøgerne og indberettes efterfølgende til UU og fordelingsudvalgets sekretariat. Rektors afgørelse er endelig.

For yderligere beskrivelser se Klar, parat, uddannelse,
Undervisningsministeriet 2010 (s. 18-20)

Udskrevet fra: 
http://gladgym.typo302.t3hot.dk/ny_elev/optagelsesproeve/
Udskrevet den: 18-02-19

Gladsaxe Gymnasium | Buddinge Hovedgade 81 | 2860 Søborg | Tlf: 39 56 31 62 | Fax: 39 56 31 66 | post@(if you can see this please update your browser)gladgym.dk