Strategi for Gladsaxe Gymnasium 2008 - 2012

For at leve op til vores vision om at uddanne studenter, som kan begå sig i en foranderlig verden, er det vigtigt, at vi konstant arbejder med at udvikle Gladsaxe Gymnasium.

Eleverne er centrale for vores virke og det er målet at styrke Gladsaxe Gymnasium, således at eleverne får den bedst mulige uddannelse.
Det betyder, at ethvert tiltag vurderes i forhold til dette mål.

Vi ønsker:
At skabe et gymnasium med et godt studiemiljø
At skabe et godt arbejdsmiljø
At tilbyde tidssvarende faciliteter
At udbygge kontakter til verden omkring os


Strategien fokuserer derfor på følgende fire hovedområder:


Denne strategi understøttes af årlige handlingsplaner

 

Strategien er en del af visionsdokumentet for Gladsaxe Gymnasium og er udarbejdet i 2006-2008. Elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse har været inddraget i processen.