Årets gang...

Grafisk fremstilling af skoleårets større begivenheder fordelt på de tre årgange. Farvekoderne er gennemgående således, at den lilla farve betegner obligatoriske uv-forløb, den grønne store skriftlige opgaver og den røde AT-forløbene, mens naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og almen sprogforståelse (ap) er gule...

Årshjul 1g – 2012 – 2015...

Årshjul 2g – 2011 – 2014...

Årshjul 3g – 2010 – 2013...