Almen sprogforståelse

Den danske sprogforsker Rasmus Rasks gravsten med indskrifter på persisk, oldnordisk (runeskrift) og sanskrit.

Almen sprogforståelse er et forløb i grundforløbet, der på GG varetages af to lærere: en tysk-, fransk- el. spansklærer og en latinlærer.

I forløbet lærer du nogle grundlæggende færdigheder (fx ordklassekendskab og sætningsanalyse), som du vil få brug for i dine sprogfag samt dansk.

I undervisningen tages der udgangspunkt i dansk og de sprog, du har lært i folkeskolen, samt evt. andre sprog, du kan. Desuden vil du lære at læse lette tekster på latin.

Derudover vil du lære en masse om fx sprogenes og ordenes historie og sammenhænge mellem sprog og samfund: en viden, der kan gøre dig til en bedre og mere bevidst sprogbruger.

Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve. Der gives en karakter, der vil blive anført på studentereksamensbeviset.


Links

Oversigt over samtlige Jordens sprog: www.ethnologue.com

Danske dialekter (med lydeksempler): http://dialekt.dk

Det danske sprogs historie: http://dialekt.dk/sproghistorie/

Ordbog over det danske sprog (den største danske ordbog): http://ordnet.dk/ods/

Alverdens skriftsystemer: http://www.ancientscripts.com/index.html

Runer (alfabeter og indskrifter): http://runer.natmus.dk/Default.aspx?page=1

Babelstårnets hjemmeside: http://www.babelstaarnet.gyldendal.dk/

Bazar i Andhra Pradesh med skilte på urdu, hindi, arabisk og engelsk.

GG's grammatikkursus

Grammatikkursus.doc

Elevvenligt grammatikkursus.

Øvelser

Øvelser og spil fra VISL: http://visl.sdu.dk/vislgym.html

Øvelser fra Systime: http://fraord.systime.dk/introduktion.html

Grammatik på dansk (med øvelser): http://fjern.egl.ku.dk/quiz/index.php?directory_id=72

Duenos-indskriften (6. årh. f. Kr.), en af de ældste latinske indskrifter.