Overordnede planer for almen studieforberedelse - AT

Der er tale om rammeplaner, så afvigelser kan forekomme.

For at eleverne kan møde alle deres fag i AT, og for at flere fakulteter blandes i hvert projekt, må det fastlægges på forhånd hvilke fag, der deltager på hvilket klassetrin.
Vi har taget hensyn til
At der er fag, som eleverne kun har på skemaet i 1g, henholdsvis 2g.
At der er mulighed for et vist genbrug af forløb
At der skal være en progression i elevernes møde med synopsis-formen og eksamenskravene.

Den endelige fagsammensætning i 2g og 3g fastsættes af adm. ved et møde med klassens lærerteam i foråret i 1g hhv 2g.  Der skal tilgodeses en historisk spredning i emnerne. (Lærerteamets ansvar)

<<<<< LÆS PLANERNE VEDRØRENDE NETOP DIN ÅRGANG PÅ UNDERSIDERNE (t.v.)...

Kort om AT

Almen Studieforberedelse (AT) er ikke et nyt fag, det er ikke idéhistorie eller en ny form for studievejledning. Det er en ramme for samarbejde mellem fag inden for og på tværs af gymnasiets tre hovedområder: Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Ifølge undervisningsministeriets læreplan skal eleverne beskæftige sig med:
Betydningsfulde natur- og kulturfænomener
Almen menneskelige spørgsmål
Vigtige problemstillinger og centrale forestillinger i fortid og nutid
Teorier og metoder fra alle tre faglige hovedområder

Eksempler på emner:
Skam og skyld kan konstitueres af fagene religion, psykologi og samfundsfag, og belyse spørgs-målet om hvordan det lykkes i forskellige kulturer at få mennesker til, så at sige automatisk, at opføre sig i overensstemmelse med de offentligt anerkendte idealer, dvs. opføre sig ordentligt? 
Manhattanprojektet og anden verdenskrig – hvem får først lavet atombomben? I dette emne kan centrale dele af fysikken inddrages i samspil med historie og filosofi, der kan belyse den historiske og etiske vinkel på brugen af bomben. Fagene samfundsfag, engelsk, tysk og religion kan naturligt kobles på dette emne.

I grundforløbet udgør AT 10 % af undervisningstiden og det samme gælder i studieretningsforløbet.