DRAMATIK

Dramatik er et fag i den kunstneriske række. I faget er teatrets og scenekunstens virkemidler centrum for undervisningen. Her lærer du færdigheder hvor indsigt, analytisk evne og perfomance kan gå hånd-i-hånd. Og du lærer at koncentrere dig,  samtidig med at du er fuldt opmærksom på hvad andre – der er helt afhængig af dig – præsterer.
Noget  af undervisningen former sig som en rejse-i-historien, til forskellige kulturers – især europæiskes – brug af teater. Flere gange i løbet af skoleåret indgår du med et ’job’ i udviklingen af  en forestilling.
Teaterproduktion er altid et teamarbejde, og holdets spillere vil opdage, at de først rigtig slår igennem, når såvel forfatterens, instruktørens og scenografernes arbejde respekteres og indarbejdes.
Faget har teori og teaterhistorie. Stoffet læses i bøger, på nettet og  i teatrenes undervisningsmaterialer. Men vi lægger også vægt på at du kommer til at møde professionelle scenekunstnere der formidler deres viden via de ’sprog’ som er deres specialer: den mundtlige stemme, kroppen – i form af dans el. performance fx – eller gennem et af tidens multimedier. Af og til tilbyder de flere kunstarter samtidig i øvelser eller produktioner hvor du inviteres til at deltage.
Oplevelse og analyse af de professionelle forestillinger på storbyens teatre indgår løbende i undervisningen.

Ord fra arbejdet med dramatik og teater:

Udtryksniveau, kongeside, fokus, commedia dell’ arte,  pantomime, lukket kropssprog, intrige, naturalisme, klimaks, Shakespeare, status, method acting, det magiske hvis, gæt og grimasser, arrangement, opvarmning, rytme, logbog, lydkulisse, tomtekst, teatersport

På GG tilbyder vi dramatik på disse niveauer:

Dramatik på C-niveau, étårigt;  
faget kan vælges som det kunstneriske fag i 1.g - eller som  valgfag i 2.g eller i 3.g

Dramatik på B-niveau, i alt toårigt;
faget kan vælges ved at hæve 1.g’s  C-niveau i 2.g - eller som valgfag i 2.g eller i 3.g

Dramatikelev udtaler:

"At begynde i gymnasiet er lig med masser af analysearbejde og at føre matematiske beviser.
Jeg går i 3.g nu, og jeg ved, hvad det vil sige at have mange skriftlige opgaver og sidevis af lektier for. Derfor ved jeg også, hvad det vil sige at have brug for et pusterum fra de tunge fag.

Jeg har haft både dramatik og billedkunst, og det har for mig været en rigtig god måde at få lavet noget mere hands on end man gør i de andre fag, og så er der den bonus, at man lærer en masse nyt, selvfølgelig om fagene, men også om sig selv.


I dramatik kommer man tit ud at se forestillinger, nogle på skolens regning, og en gang i mellem får man også mulighed for at tale med skuespillere efter deres forestilling, deltage i workshops eller måske endda at deltage i en forestilling.
 
Hvis du vil noget andet end læse bøger og regne ligninger dag ud og dag ind, kan dramatik måske være noget for dig!"


Camilla Singh
 

ØVRIGE DRAMAPROJEKTER KLIK "Innovation" i menuen tv

Vidste du...

- at København er en af verdens førende teaterbyer med et virvar af forskellige teaterrum med danske og inter-nationale forestillingstyper; og GG’s dramahold kommer overalt


- at træning i teater (iscenesættelse, replikbehandling, manuskriptbearbejdelse, scenografi mm.) er så udviklende at det giver sidegevinster du kan mærke og måle, fx  som forbedrede resultater i andre fag


-  at dine opnåede færdigheder, fx din kreativitet, samarbejdsevne og udviklede sanseapperat, er stærkt efterspurgte i  sammenhænge du senere fortsætter i  – på arbejdsmarkedet, i højere uddannelser og  i samfundslivet i øvrigt


- at scenekunsten i det gamle Grækenland var indføjet i gigantiske religiøse fester, ”teaterolympiader”, med hundredevis af aktører og titusinder af borgere som publikummer; de fattige fik godtgjort billetten af statskassen


- at Gladsaxe Gymnasium har helt unikke rammer for arbejdet med scenekunst: I en selvstændig fløj af skolen bor de kunstneriske fag dør-om-dør; dramatik har egne facilteter som bla. rummer en stor kostume- og rekvisitsamling; en intimscene, ”Væksthuset”, med nyeste scene- og a/v-teknik;  og  sammen med musikfaget har vi adgang til ’store scene’, det tidligere Gladsaxe Teater