Engelsk på GG

Det, at du taler et sprog dårligere eller bedre end andre mennesker, påvirker automatisk din position i forhold til disse mennesker. Engelsk er modersmål for ca. 480 millioner mennesker i verden. Det tales både på de Britiske Øer, i Nordamerika, Australien, flere afrikanske lande, i Sydasien og er derfor et sprog, der ofte kommunikeres på, når mennesker fra forskellige kulturer skal mødes. Netop derfor er det nødvendigt at lære engelsk på et højt plan for at kunne interagere med og blive respekteret af andre mennesker rundt omkring på kloden.

Undervisningen og formålet
I timerne lægges der vægt på, at du får talt så meget engelsk som muligt og derfor foregår det meste af undervisningen på engelsk Undervisningen kan deles ind i tre kategorier: Tekstlæsning med fokus på analyse og fortolkning, samfundsforhold i engelsktalende lande og det engelske sprogs grammatik, lydsystem, ordforråd, tegnsætning osv. Grundlæggende er undervisningen bygget op omkring et emne som f.eks. ”identitet”, ”vietnamkrigen”, ”gys”, ”Indien og England” eller noget andet. Disse emner bruger vi som udgangspunkt for at læse og analysere forskellige genrer af litteratur, diskutere samfundsforhold og til at studere det engelske sprog mere indgående. Formålet er at du skal opnå evnen til at forstå og anvende det engelske sprog, altså blive i stand til at orientere dig og agere i en globaliseret verden samt at opnå viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer. Faget skaber altså grundlag for, at du kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser og er samtidigt tænkt som et springbræt til de videregående uddannelser hvor engelsk er et uundværligt redskab.

A- eller B-niveau
Alle elever i gymnasiet skal have engelsk og man kan vælge enten at have det på A- eller B-niveau. Grundlæggende er forskellen på niveauerne, at man på A-niveau har flere timer om ugen, flere skriftlige opgaver og arbejder med lidt sværere tekster end på B-niveau. Både A- og B-niveau afsluttes med en mundtlig og en skriftlig prøve. Der er mulighed for at opgradere et B-niveau til A-niveau i 3.g.

Juromail
På GG deltager vi i et EU-projekt, der går ud på at skrive mails til elever fra gymnasier i Holland og Spanien på et fælles fremmedsprog, engelsk. Du får dermed trænet og testet dine sprogfærdigheder i det daglige på en sjov og inspirerende måde, samtidig med at personlige kontakter og venskaber skabes og vedligeholdes. Vores samarbejdsgymnasium er Lorentz Lyceum i Holland.

Graham Greene
Shakespeare
Steven King
Fay Weldon
Doris Lessing