Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi, et C-niveau valgfag
Faget behandler virksomheders beslutninger og adfærd. Igennem viden om bl.a. brancheanalyse, økonomi og organisationsstruktur økonomi afdækker du en virksomheds handlemuligheder.
Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed.
Faget kan normalt vælges i 3.g og uddannelsestiden for erhvervsøkonomi er 75 timer.


Du skal lære at:
• redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen
• bruge viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder
• redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed
• bruge viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder
• bruge viden om en virksomheds afsætningsmæssige forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens parameterfastsættelse
• bruge viden om virksomhedens økonomiske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens målopfyldelse

Erhvervsøkonomi handler om virksomheders beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du lærer om de betingelser og muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund.

Kernestoffet er:
• virksomheden og dens omverden
• brancheanalyse, bl.a. markeds- og konkurrenceforhold
• virksomhedens ide, mål og strategi
• virksomhedens forretningsplan
• organisationsstrukturer og ledelse
• virksomhedens parametermix
• økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og består af mindst et sammenhængende forløb. Du lærer at arbejde med erhvervsøkonomiske modeller og at diskutere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger. It indgår som redskab i undervisningen.
Der vil være mulighed for virksomhedsbesøg, hvor du kan få en bedre forståelse for de problemer og muligheder en virksomhed har.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale og 3 spørgsmål, som din lærer vælger. Eksamen varer ca. 25 minutter med 50 minutters forberedelsestid.

GG's iværksættere...

Som en del af den verdensomspændende iværksætteruge, deltog erhvervsøkonomiholdet i Finansrådets inspirationsdage, der blev afholdt i Finansrådets hus i samarbejde med DI Handel. Dagen bød på en række spændende oplæg om iværksætteri fra erfarne oplægsholdere fra det danske erhvervsliv. Alt sammen noget eleverne kan bruge i deres virksomhedsprojekt, European Business Game, hvor de dyster om at skabe den bedste fiktive virksomhed. Her ser I fremtidens unge iværksættere fra GG! Mia

  Erhvervsøkonomi i Danske Bank...

  Sophie Merry Worsøe fra 3.y skriver:
   
  EØ-holdet drog tirsdag af sted i dagens dejlige fjerde modul mod Danske Bank på Kgs. Nytorv. Vi var stort set hele holdet af sted. Her hørte vi Louise Aggerstrøm Hansen fortælle om den globale økonomi, set fra bankens side. Hur forklarede om økonomiens ændringer de sidste 10 år, og kom derefter ind på den globales økonomis status i dag. Her blev både diskuteret de forskellige landes betydning for kriserne, og hvordan fremtiden kan forudsiges. Til dette skulle der tages diverse parametre i brug, for at kunne ”gætte” fremtidens økonomi.
  Undervejs kom en del begreber på banen, men der var rig mulighed for at spørge ind, så det var intet problem, taget i betragtning, dette modul kun var vores fjerde EØ modul i indtil videre.
  Louise fik talt  omkring en time, hvorefter vi kunne rejse os op fra mødelokalet og spadserer hjemad med en ny indsigt om den globale økonomi