Fransk på GG

Fransk er et sprog, der tales af mere end 135 millioner mennesker i verden. I 68 forskellige lande taler befolkningen fransk enten som hovedsprog eller som andet eller tredie fremmedsprog. Ud over Frankrig kan for eksempel nævnes Belgien, Canada, Haïti, Gaudeloupe og mange af de gamle franske kolonier i Afrika.
Vælger du at læse fransk på GG vil du derfor også - med udgangspunkt i fransk sprog og kultur -  få en bred indsigt i andre europæiske og globale kulturer.

Vi lægger i fransktimerne vægt på, at du får talt så meget fransk som muligt fra begyndelsen. Vi lytter til sproget i film, tv-udsendelser og musik, og vi læser tekster af forskellig art og sværhedsgrad fra tegneserier og lettere avisartikler til noveller og uddrag af romaner. Vi arbejder også med at beskrive og analysere billeder, som vi bruger som afsæt for videre samtale på fransk om franskmænd og fransk kultur.

Undervisningen er for det meste centreret omkring et emne. Af emner kan for eksempel nævnes identitet, mode, sport, integration og kulturelle forskelligheder. Målet er, at du får en forståelse for fransk litteratur, kultur og samfundsforhold, og at du bliver i stand til at tale fransk, så du kan begå dig blandt franskmænd på ferier i Frankrig og andre af de fransksprogede lande, i videregående uddannelser og på sigt også i jobmæssige relationer, hvor der kræves et mere indgående kendskab til fransk sprog og kultur.

Juromail
På GG deltager vi i et EU-projekt, der går ud på at skrive mails til elever fra gymnasier i Holland og Spanien på et fælles fremmedsprog, fransk. Vi får dermed trænet og testet vores sprogfærdigheder i det daglige på en sjov og inspirerende måde, samtidig med at personlige kontakter og venskaber skabes og vedligeholdes.Vores samarbejdsgymnasium er Lorentz Lyceum i Holland. 

Studieture
Franskholdene tager løbende på studieture til fransktalende lande, når der er mulighed for det. Turene varierer i længde fra den forlængede week-end i Strassburg eller Paris til ture af en uges varighed til forskellige regioner i Frankrig eller et af de nordafrikanske lande, hvor der også tales fransk. Med lidt held kommer de fleste franskhold afsted én gang i løbet af deres gymnasietid.

Fransk fortsættersprog på forskellige niveauer
På GG kan du vælge fransk på Fortsætter B- eller Fortsætter A-niveau i forlængelse af undervisningen i folkeskolen. For at blive optaget som fortsætter skal du have mindst to års franskundervisning fra folkeskolen.

Fortsætter B-niveau vælges som 2. fremmedsprog over to år uden for studieretningerne. B-niveau afsluttes med en mundtlig prøve.
I 3.g er der mulighed for at løfte B- til A-niveau. Hvis du vælger at bygge videre til A-niveau i 3.g, afsluttes der med både mundtlig og skriftlig prøve.

Fransk i studieretningen
Fortsætter A-niveau tilbydes i studieretning i et sammenhængende 3-årigt forløb, som afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve. På dette niveau arbejdes der til forskel fra på B-niveauet også med de litterære hovedgenrer fra vigtige perioder i litteraturhistorien.

Fransk i samspil med andre fag
Både som studieretning og som valgfag indgår fransk især via AT-forløb i samspil med andre fag - ikke kun sprogfag, men også naturvidenskablige fag, samfundsfag og andre humanistiske fag.