Geovidenskab A

FAGETS KERNE: Observationer i naturen og laboratorie-eksperimenter fører i samspil med teorier og modeller til udvikling af en naturfaglig indsigt, der bidrager til en forståelse af menneskets livsvilkår, ressourceudnyttelse og påvirkning af naturen, og som samtidig peger frem mod muligheder for en bæredygtig udvikling på jorden.

Hent pdf med emnekatalog her...

Gladsaxe Gymnasium deltager i ministeriets forsøg med etablering af det nye fag, Geovidenskab A.

Skoler med stx kan som forsøg udbyde en studieretning, der omfatter geovidenskab A. Forsøget gennemføres med optagelsen af elever fra og med skoleåret 2011/12.

 

------------------------------------------------------

Geovidenskab A indgår i en studieretning, der også omfatter matematik A og kemi B.

------------------------------------------------------

 

Elever, der har afsluttet en studentereksamen med en studieretning med geovidenskab A, opfylder adgangskravene til de fleste videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik efter adgangsbekendtgørelsens regler. Geovidenskab A kan i øvrigt erstatte fysik B og naturgeografi B.
 
Elever, der er optaget i en studieretning med geovidenskab A, kan ikke vælge valgfag i naturgeografi uanset niveau i dette fag. Derimod kan eleverne vælge fysik A som valgfag, da fysik A er adgangsgivende til visse videregående uddannelser på universiteterne.
 
Læreplanerne er udformet, så den omfatter 400 timers undervisning, og så den inkluderer fysik og naturgeografi på C-niveau. Eleverne skal således ikke afslutte disse fag særskilt og skal derfor ikke have afsluttende standspunktskarakterer (årskarakterer) i disse fag.

KERNESTOF:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • Vejr, klima og klimaændringer. Natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker klimaet
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag.

Der skal vælges en geotop (et lokalt naturområde, som besøges og undersøges flere gange i forløbet med henblik på at studere dynamiske processer i geotopen og at følge dens udvikling over en periode. Eleverne skriver en afsluttende opgave på baggrund af undersøgelser foretaget på geotopen.

Eksempler på emner...

Klimaforandringer

Løsningen på klimaforandringer med vindmøller som energikilde kræver "sjældne jordarter"

Hvad vil du selv gøre??