HISTORIE

 

Historie handler om, hvordan mennesker har levet i fortiden. Hvordan har de arbejdet? Hvordan har de styret deres samfund? Hvordan har de boet? Hvad har de spist? Hvordan har forskellige grupper i samfundet forholdt sig til hinanden? Hvad har de troet og tænkt på?

Nutiden er et resultat af, hvad der er sket i fortiden. Historie er derfor et fag, der er vigtigt for, at man kan forstå sig selv og den verden, man lever i.

 

Et obligatorisk fag

Historie i gymnasiet er et obligatorisk fag på A-niveau. Man har historie i alle tre år, som regel et enkelt modul om ugen.

 

Hvad bliver der undervist i?

I historieundervisningen i gymnasiet lærer man om centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks, Europas og Verdens historie. Man lærer også at stille spørgsmål til fortiden, at undersøge historisk kildemateriale og at forstå sammenhænge mellem fortiden og nutiden.

Undervisningen veksler mellem overbliksforløb og dybdegående temaer.

Formålet med overbliksforløb er at få styr på de lange linjer i historien. Man kan for eksempel bruge et par måneder på at gennemgå Danmarkshistorien i hovedtræk eller Europas historie fra den tidligste tid til år 1800.

I de dybdegående forløb vælger man et tema, som man arbejder mere grundigt med gennem nogle måneder. Emnerne kan være meget forskellige. Typiske emner er:

Romerriget – Vikingetiden – Korstog – Den sorte død – Hekseforfølgelser – De store opdagelser – Den franske revolution – Industrialiseringen – Demokratiets historie i Danmark – Nazismen i Tyskland – Danmarks besættelse 1940-45 – Indvandringens historie – Velfærdsstatens historie – Menneskerettigheder – Den kolde krig – Ungdomsoprøret – Danmark i en global verden

 

Historie-dansk opgaven

Historie er i gymnasiet først og fremmest et mundtligt fag. I slutningen af 1.g skal alle elever dog skrive en stor opgave i enten historie eller dansk (eller begge fag). Historie indgår også ofte i fagligt samspil med andre fag i Almen Studieforberedelse, hvor man også kan komme til at skrive historie.

 

Eksamen i historie

Det er ikke sikkert, at man kommer til eksamen i historie. Men hvis man gør, så vil det ske ved afslutningen af 3.g. Ved eksamen trækker man et emne (et af de emner man har arbejdet mere dybdegående med i løbet af de tre år) og får udleveret en række ukendte tekster. Derefter har man 24 timer til at arbejde intensivt med emnet og forberede et oplæg af ca. 10 minutters varighed, hvor man skal opstille, analysere og diskutere problemstillinger indenfor emnet. Oplægget efterfølges af 10-15 minutters diskussion med eksaminator.

 

Slaget på Reden 1801. Øv for en nedtur!