KEMI på GG

Alting i universet er kemi. Fra små heliumatomer, som du kender som ballongas, til store komplekse molekyler som proteiner og DNA, som du selv er opbygget af.

Kemi som videnskab udspringer af middelalderens alkymi – forsøget på at fremstille guld. I dag ved vi, at guld er et grundstof, der ikke kan fremstilles via kemiske reaktioner, men vi kan til gengæld fremstille millionvis af forskellige kemiske forbindelser, der alle har en eller anden funktion.

Faget kemi i gymnasiet er et eksperimentielt fag. Det betyder at du kommer til at udføre en række øvelser eller forsøg i forbindelse med undervisningen. I begyndelsen er øvelserne små og enkle. F.eks. kan du blive udsat for at skulle bestemme eddikesyreindholdet i husholdningseddike eller saltindholdet i en fødevare. Det kaldes analyse. Efterhånden bliver forsøgene mere komplekse. På B-niveau fremstiller vi f.eks. acetylsalicylsyre – det aktive indhold i hovedpinetabletter som Albyl og Kodimagnyl. At fremstille en kemisk forbindelse kaldes en syntese.
På både B- og A-niveau plejer vi endvidere at bruge en dag på Kemisk Institut ved Københavns Universitet, hvor vi får mulighed for at lave synteser og analyser, som vi ikke selv har mulighed for at lave i gymnasiet.
Vi har også tradition for at tage på udflugt til DTU i løbet af december for at høre en forelæsning – med masser af demonstrationsforsøg – om sprængstoffer og eksplosioner.

På GG stifter du bekendtskab med kemi allerede i grundforløbet, hvor du i løbet af 6-7 moduler får en let indføring i kemiske arbejdsmetoder og kemisk sprogbrug.
Ønsker du kemi på C- eller B-niveau, bør du søge en af de naturligvidenskabelige studieretninger.
I 3.G. har du så muligheden for at opgradere dit eventuelle B-niveau til et A-niveau.

Du bør i øvrigt være opmærksom på, at stort set samtlige naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser har B-niveau i kemi som adgangskrav.


                                                                                                 GG’s kemilærere

                                        Bente Filt Sørensen (BS)  Michael Frellesvig (MF) Boss  Stig Riber (SR)