Kinesisk områdestudium c

Kinesisk områdestudium beskæftiger sig med det moderne Kina, med sammenhænge mellem sprog, kultur og samfundsforhold og med konsekvenser af udviklingen i Kina set i et nationalt og internationalt perspektiv.
Områdestudiet på GG vil sætte fokus på: Økonomi, politik og medier, på historie samt religion og kultur.
Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle faglige og tværfaglige problemstillinger inden for:


- Økonomi og politik
Eksplosiv økonomisk vækst
Kinas globale position
Det politiske System: Étpartistaten
Politiske reformer og demokratisering.


- Samfund og medier
Et-barnspolitikken - konsekvenser på godt og ondt
Ressourcer - forbrug og miljøkonsekvenser
Civilsamfundet: Demokrati  og menneskerettigheder
Medier og kulturpolitik


- Historie, kultur og religion
Mao og Deng Xiaoping
Konfucianismen – buddhismen – Falun Gong
Kinesisk teater- billedsprogets teater med maske og kostumetradition.


- Det talte sprogs udtale og ordforråd for helt elementære sproghandlinger
Sprog som kulturbærer

Undervisningen vil være problemorienteret og projektorganiseret. Der inddrages eksterne samarbejdspartnere f.eks. virksomhedsrepræsentanter og eksperter. 
Gladsaxe Gymnasium har et samarbejde med HeBei international School (NO.42 Middle School Shi Jiazhuang City)