Latin

I latinundervisningen lærer du stille og roligt at læse originale latinske tekster. Igennem tekstlæsningen får du et førstehåndskendskab til Romerrigets kultur.

Da den kulturelle arv fra Romerriget (bl.a. politik, religion, litteratur, sprog og videnskab) har haft - og fortsat har - stor indflydelse på europæisk kultur, vil du samtidig blive klogere på den tid og det samfund, du er en del af som dansker og europæer.

Da latinsk grammatik bruges til at beskrive de moderne fremmedsprog (fx engelsk, tysk, fransk og spansk), vil du også få nemmere ved at forstå disse sprogs grammatik. Desuden vil det blive nemmere for dig at gennemskue, hvad fremmedord og ord på andre sprog betyder, da mange ord har latinsk oprindelse. 80% af ordforrådet i engelsk stammer fx fra latin.

Latin er desuden moder til de romanske sprog (fransk, spansk, portugisisk, italiensk og rumænsk), som kan betegnes som moderne varianter af latin.

Latin udbydes på Gladsaxe Gymnasium som valgfag på C- og A-niveau.

 

Gode links

Se oldtidens Rom i 3D: http://earth.google.com/rome/

Læs om de romerske kejsere: http://www.roman-emperors.org/impindex.htm

 

 

 

 

Grafitti fra Pompeii med populære gladiatorer, deres navne og antal sejre.
Portræt på mumie fra Fayum, fra det tidlige 3. årh. e.Kr.