PSYKOLOGI

Psykologi handler om, hvordan mennesker tænker, føler, handler og udvikler sig under givne livsbetingelser.
Undervisningen giver en introduktion til centrale psykologiske teorier og forskningsmetoder, og formålet er, at eleverne skal kunne vurdere og anvende den psykologiske viden på konkrete problemstillinger.
Faget giver på denne baggrund en bedre forståelse og respekt for menneskers forskellighed.

Kernestoffet er følgende:

SOCIALPSYKOLOGI:
- hvordan vi fungerer og påvirkes i sociale grupper
- hvordan vi kommunikerer
- hvordan vi opfatter mennesker omkring os
- hvordan kultur og psyke gensidigt former hinanden

UDVIKLINGSPSYKOLOGI:
- hvordan mennesket udvikler sig i et livslangt perspektiv
- hvordan familien har betydning for udviklingen

TÆNKNING OG LÆRING:
- hvordan psykologiske, sociale og kulturelle faktorer har
- betydning for intelligens, hukommelse, motivation og læring
     -   hvordan vi registrerer og fortolker vor omverden

PERSONLIGHED OG IDENTITET:
- hvordan personlighed og identitet bliver dannet
- hvordan vi hver især håndterer og påvirkes af livsstil og krisesituationer


På GG kan du vælge psykologi på C- og B-niveau