RELIGION PÅ GG

At se ud i verden og ind i den mangforldighed som verdens religioner udgør – det er religionsfagets formål.
At få eleverne til at undre sig, blive nysgerrige og derigennem udvise forståelse og tolerance overfor andre menneskers tro og livsmåder – det er religionsfagets pædagogiske udfordring.

Faget ligger –afhængigt af studieretning - i 2. eller 3.g og er obligatorisk på C-niveau. Det er også  muligt at vælge det på B-niveau i 3.g, hvis C-niveauet er placeret i 2.g.

På C-niveau skal man gennemgå 4 emner i løbet af året, hvor 2 ligger fast fra starten: kristendom og islam.
Alle elever i det almene gymnasium skal stifte bekendtskab med kristendommen. Vi arbejder både med kristendommen historisk set, og med kristendommens betydning i det moderne danske samfund.
Islam er den næststørste religion i Danmark. Derfor skal undervisningen indeholde et forløb om Islam både i sin historiske og nutidige danske skikkelse, så eleverne får kendskab til den religion, som mange ny-danskere tilhører.
Det tredje emne skal være buddhisme, hinduisme eller jødedom, mens det fjerde emne kan være yderligere en religion (fx. nordisk religion, scientologi, eskimoisk religion mv.) eller et forløb om etiske problemstillinger – fx medicinsk etik, om etiske overvejelser i forbindelse med organdonation, kloning etc. Nyreligiøse grupper, eller sociologiske teorier og religionskritik kan også være en del af undervisningen.

På B-niveau har man tid til at gå mere i dybden, samt læse uddrag at et religionsvidenskabeligt hovedværk.

Undervisningen er normalt baseret på læsning af religiøse kilder, baggrundslitteratur, film, tv-udsendelser samt et besøg hos en religiøs gruppe – fx den lokale folkekirke, et buddhist-center eller Scientologys hovedkvarter i København.

Eksamen forgår således, at man trækker en tekst, der omhandler et af de 4 emner, som klassen har arbejdet med. Man får forberedelsestid til at lave en analyse af teksten, og selve eksamenen er så en samtale mellem elev og lærer om teksten og dens betydning indenfor religionen/emnet. Vi øver os i løbet af året hele tiden på at analysere tekster, så forløbet til eksamen minder om det, der foregår i den daglige undervisning.

Religion indgår også i Almen Studieforberedelse (AT), og faget er i den sammenhæng en stor succes på landsplan ved valg af fag til den endelige AT-eksamen i 3.g.
Religion arbejder let sammen med fx historie, samfundsfag og biologi om tværfaglige problemstillinger.

Religion er et superspændende fag, hvor man både bliver dygtig til at læse og fortolke tekster, og samtidig bliver man klogere på andre menneskers måde at opfatte verden på – og derigennem bliver man også klogere på sig selv.

Som valgfrit emne er buddhisme blevet populært hos mange elever. Her træder en helt anden livsholdning ind, som kan få eleverne til at tænke over, hvad de selv tænker og forestiller sig om liv og død. 
Munken i det røde tøj foran en stupa i Spanien stiller ved sin blotte tilstedeværelse i Europa spørgsmål