Innovation

Eleverne skal ifølge gymnasiets læreplan udvikle innovative og kreative kompetencer, da det er vigtigt i en globaliseret verden.
Innovation kan forstås på mange måder, men på GG arbejder vi både externt og internt med innovation. Externt har vi kontakt til virksomheder og organisationer, hvor eleverne arbejder med et emne der løser et problem eller skaber en forbedring i en konkret sammenhæng. Internt arbejder vi med innovativ pædagogik, hvor vi i varierede arbejdsformer bryder vaner for at styrke modet til at tænke ”ud af boxen”. Samtidig bestræber vi os for at skabe en tryg og positiv kultur med plads til fejltagelser, da det skaber den bedste ramme for at kunne igangsætte kreative processer hos eleverne og mellem eleverne.

Den Sorte Diamant, en nytænkt og gennemført teaterforestilling

Kreaklasse på sciencecenter...

MUTE COMP som et innovationstiltag i dramatik på GG

Eleverne bliver skubbet ud i opgaver, hvor de skal være kreative og eksperimenterende, og idet vi her i dramatikfaget på GG bringer virkeligheden ind i undervisningen også ved de to eksterne professionelle koreografer fra MUTE COMP.s besøg, og konfronterer eleverne med emnet narko og eskapisme, så afprøver, implementerer og evaluerer eleverne ideer gennem praksis, så de får en værdi for dem selv og for andre – ligesom deres nylige teateropførelse og deres deltagelse i MUTE COMP.’s professionelle forestilling til april vil være et bud på.
Målet er at gøre eleverne innovative, hvilket vil sige kreative, nytænkende, handlingsorientrede og værdiskabende. Men målet er også, som Maja, Malene og Malene giver eksempler på her på siderne, at eleverne i højere grad lærer det, de skal i gymnasiet, f.eks. abstraktion, fordybelse, gentagelse, perfektion, samarbejde, idégenerering – og det særfaglige dramatiske om performanceteater, kunst, bevægelse og symbolik. 
Innovation står altså her som et middel til mere effektiv faglig indlæring, både af det særfaglige og af det overfaglige.
Målet med den anden del af samarbejdet med MUTE COMP. er, at eleverne skal få et globalt udsyn i samarbejdet med koreografen Kasper Ravnhøj, der har researchet på emnet i bl.a. Indien.
Der er ingen tvivl om, at det har været motiverende ikke bare for Maja, Malene og Malene, men for alle 41 elever at arbejde med en virkelig problemstilling i interaktion med en autentisk virkelighed.

Marna Thirslund, dramatiklærer på GG

MUTE COMP. BLACKOUT...

Udskrevet fra: 
http://gladgym.typo302.t3hot.dk/undervisning/innovation/
Udskrevet den: 23-05-19

Gladsaxe Gymnasium | Buddinge Hovedgade 81 | 2860 Søborg | Tlf: 39 56 31 62 | Fax: 39 56 31 66 | post@(if you can see this please update your browser)gladgym.dk