MUTE COMP. PHYSICAL THEATRE

Jacob Stage og Kasper Ravnhøj underviser 41 dramatikelever fra GG i bevægelse med fokus på narkotika og eskapisme, som er tematikken i BLACKOUT! - næste forestilling af Mute Comp. Manager Ulla Katrine Friis underviser i PR og produktion.

Innovationsprojekt for alle 1g dramatikelever med emnet narko og eskapisme udtrykt i dramatisk og abstrakt form.
Over en god månedstid har koreograf Jacob Stage sammen med dramatikeleverne kastet sig rundt, indsparket ideer, grinet og strammet disciplinen op, for målet er at dramatikeleverne fra GG skal medvirke i MUTE COMP.s professionlle forestilling til april, forestillingen har omfattende pressedækning – og så er der ikke længere plads til det rene pjank. 

Det fysiske teater MUTE COMP. opfører i april forestillingen BLACKOUT! om narko og eskapisme som tredje del af  trilogien om verdens tre største kriminelle økonomier: SEX, VÅBEN og NARKO.

Vi vil gerne lære eleverne at tænke abstrakt som ét af de svære krav i gymnasiet, og så er det et godt udgangspunkt at afprøve formen på sin egen krop. Da vi synes, at det at vise en dramatisk situation, hvor en kunde køber narko og sprøjter det i armen, er for (op)brugt, hvordan kan vi så omsætte emnet i en form, der ikke genspejler en én til én fortælling i et narrativt forløb, men er et udtryk , som bringer os nye overvejelser og nye indgange til det, vi ved foregår ikke særlig langt fra elevernes hverdag og i mulig rækkevidde? Alle 41 dramatikelever har netop vist deres bud og fortolkning af emnet narko og eskapisme, men samarbejdet med MUTE COMP. fortsætter. 
Dramatikeleverne får mulighed for i et forpligtende fællesskab at afprøve de professionelles rammer og arbejdsvilkår, hvis de vil fortsætte i MUTE COMP.s forestilling BLACKOUT, som opføres i Dansehallerne, Carlsberg i Kbh. til april 2012.
Begge 1g dramahold får tilbudt muligheden! – vi håber, at I vil være blandt vores publikum!

Marna Thirslund, dramatiklærer på GG

Malene Baureis Hansen 1t fortæller..."Vi blev ret hurtigt enige om selve ”handlingen”, og at vi ville sætte fokus på det at være afhængig og ikke at kunne modstå fristelsen. Vi ville vise de to hverdage. Hverdagen, når man længes efter narko, og hverdagen, hvor man er påvirket. Vi ville vise en tydelig kontrast.
Men nu skulle vi arbejde videre med, hvordan vi ville vise det.
Der havde vi også en masse gode idéer. Skyggetæppe, lys, bevægelse, kaos og ro var nogle af de idéer, der dukkede først op, og dem kunne vi godt tænke os at arbejde videre med.
Vi fandt hurtigt to musiknumre, som vi ville have med. Et nummer med gang i (Smack My Bitch Up af Prodigy) og et stille nummer. (You were my everything - instrumental)
Vi gik nu i gang med at udvikle idéen om et skyggetæppe, som skulle vise den narkopåvirkede persons hoved indvendigt. Vi fandt fire skarpe lamper, som vi prøvede at placere bag et hvidt tæppe og prøvede at finde ud af, hvordan det bedst fungerede. Med alles hjælp fandt vi til sidst ud af det.

I hvert modul har vi fået udviklet vores idéer og samarbejdet godt.
Jeg har lært en masse ting under dette spændende forløb. Blandt andet hvordan man udvikler en idé til virkelighed. Jeg har også lært, eller jeg er i hvert fald blevet klogere på, hvordan man arbejder abstrakt i performanceteater-verdenen og det at arbejde forholdsvis selvstændigt.
Med hensyn til at medvirke som brik i Mute Companys forestilling er jeg meget positiv"

Maja Munck Jensen, 1y, fortæller om forløbet med MUTE COMP.:

"Vi havde rigtig mange idéer ind over vores forestilling og prøvede mange forskellige ting af, inden vi kom til det endelige resultat. Jeg synes, det var meget lærerigt og spændende, at vi var ni mennesker, der havde helt forskellige meninger og idéer til, hvordan opførelsen skulle være. De mange input gjorde, at vi nåede frem til et resultat, hvor hver af vores bevægelser havde en mening og betydning, var gennemtænkt og gennemprøvet mange gange, derfor var jeg selv meget imponeret over vores færdige produkt. Alle kom med input, og resten af gruppen havde en meget positiv ”ja-attitude” til forslagene, ligesom vi havde lært i starten af forløbet. På den måde blev alle hørt, og vi fik mikset en masse idéer sammen.

At arbejde abstrakt med emnet lærte mig en masse om performanceteater, men især om, hvordan man kan få et budskab frem uden at sige et enkelt ord. Nu ved jeg selv hvilke tanker, symbolikker, overvejelser og hårdt arbejde, der lå bag min gruppes fremvisning, som kun var på 2-3 minutter, og jeg kan mærke at ved selv at arbejde på den abstrakte måde, er jeg blevet bedre til at se symbolikken i de andres fremvisninger, men også blevet meget bedre til at blive fanget af det følelsesmæssigt. Derfor glæder jeg mig meget til at kunne se den næste forestilling fra Mute Comp. og jeg synes, det er en enestående mulighed at få lov til at være med til noget så professionelt".
Maja Munck Jensen, 1y

Malene Norreen Sørensen 1k fortæller...
"I vores stykke hopper vi i takt til musikken og i en cirkel, som fordeler sig ud og opløses. Dette var vores måde at vise, hvordan man kan være fælles om det at tage stoffer og lige pludselig springe fra og vende tilbage. Så viser vi i abstrakt form, hvordan man drives af trangen til stofferne. Stykket overspilles med to forskellige melodier på to forskellige tidspunkter. Efter at have vist abstinenser starter første musik forfra, og vi gentager starten, og på første hop slukker alt. Vi synes selv, det var en fed effekt, at alt slukkede, efter at alt vat startet forfra og ligesom symboliserede, at livet med stoffer er ligesom, at alt kører rundt i samme cirkel og aldrig holder op. Det giver også plads til publikum selv at tolke på, hvad der sker efter. Men vores gruppe har i hvert fald nydt godt af at have Jacob til at hjælpe og komme med inspiration og gode idéer. Fantastisk forløb".

Film fra en opvarmning..
Interview med Stage...