Besøg af den japanske ambassadør torsdag 13. september

Ambassadøren ville gerne vide noget om det danske uddannelsessystem samt høre om, vores og elevernes opfattelse af mange ting. Vi gennemgik det danske uddannelsessystem og talte selvfølgelig mest om stx. Han spurgte til mange forhold, som siger både noget om japanere og om os. Han spurgte til om vi havde flagceremonier, og fællessang, fx ”Der er et yndigt land”, han spurgte til om danskerne havde dårlig samvittighed ift 2. verdenskrig, han spurgte til Grundtvig og hans betydning for det danske skolesystem. Han ville desuden gerne vide noget om vores opfattelse af det at være dansk; ”a small country with a great history” som han sagde. 

Han synes at det havde været et godt besøg, var glad for at se undervisning og ikke mindst møde eleverne. Vi var også i studiecenteret, hvor vi mødte elever, der i en mellemtime sad og lavede bioteknologi. Det imponerede ham.

Han vil kvittere med en invitation på ambassaden, så det er spændende hvad det kan føre til for GG. Eva