GG og Norden
GG har haft stor glæde af samarbejde med andre nordiske lande. I foråret 2012 skrev 2x blog med en klasse fra Kaarina Lukio, Finland, om temaet ”Living by the Baltic”. GG har også samarbejdet med skoler i programmet Nordplus, støttet af Nordisk Råd. I januar 2012 deltog MP og SL i et planlægningsmøde med skoler fra Sverige, Finland og Litauen med henblik på et nyt samarbejde i skoleåret 2012: Følgende besøg er det foreløbige resultat heraf...

Living By The Baltic...

Fra 3.-10. september bød GG velkommen til udvekslingselever og lærere fra skoler i Finland, Litauen og Sverige. Temaet for udvekslingen var ”Living by the Baltic”. De besøgende elever og lærere afprøvede hverdagen på et dansk gymnasium, mens de ellers boede hjemme hos danske elever og lærere. Ud over undervisning af danske lærer indeholdt programmet undervisning fra gæstelærerne af Gladsaxeelever samt en tur til Hven, en time med dansk sang og den obligatoriske kanalrundfart i København ...