Naturvidenskabeligt grundforløb

Studietur med fysik og geografi på Bornholm

Det naturvidenskabelige grundforløb på GG.

Der er vand i alt! Vi finder vand fra Jordens indre til det ydre rum. Vand er afgørende for opbygningen af de mindste atomare og molekylære byggesten, og afgørende for al biologisk aktivitet. Med andre ord spiller vand en helt afgørende rolle for livets opståen og opretholdelse. Derfor er vand en oplagt hovedoverskrift til det naturvidenskabelige grundforløb på Gladsaxe Gymnasium, da vand på den ene eller anden måde indgår i fagene biologi, fysik, geografi og kemi, hvilke netop er de fag, der indgår i det naturvidenskabelige grundforløb.

Med Vand som hovedoverskrift vil du her på GG blive præsenteret for to forløb á 12 moduler med følgende overskrifter: 

 


Blod, sved og tårer    Hvad er rent pladder  -  biologi og kemi

Vandets veje            Oceanets kolde hjerte   - fysik og geografiTil hver klasse er der tilknyttet 4 lærere, en fra hvert fag. Disse 4 lærere står for afholdelse af det naturvidenskabelige grundforløb i den pågældende klasse.


Uge

Indhold

35-37

Undervisning:

NV-undervisningen afvikles med én uge med naturgeografi/fysik og én uge med biologi/kemi.

Afsluttes med dobbeltmodul hvor I får vejledning til opgaverne og prøven samt mulighed for at skrive på fagrapporten.

38

Fagrapporten afleveres.

39

Foredrag.

I skal høre et foredrag af en forsker og skrive et referat af dette samt perspektivere til NV.

40

Vejledningsmodul hvor foredragsopgaven færdiggøres.

41

Prøve.

Foredragsopgaven afleveres inden prøven til prøvelæreren.

Den afsluttende prøve varer ca. 10 minutter. Her testes I i NV-forløbet generelt.

43

Den endelige karakter oplyses.

Bemærk: I får kun én samlet karakter der dækker over deltagelse, prøve samt opgaver.

Kort om NV

NV er en introduktion til de naturvidenskabelige fag (biologi, fysik, kemi, naturgeografi).

Eleverne får kendskab til de fælles naturvidenskabelige arbejdsmetoder og opdager også fagenes forskelligheder.

Eleverne skal udføre eksperimenter og observationer med henblik på at opstille og vurdere enkle hypoteser, anvende modeller for enkle sammenhænge i naturen samt formidle et naturvidenskabeligt emne som perspektiverer de 4 fags bidrag til teknologisk og samfundsmæssig udvikling

Til undervisningen anvendes temaer, der inddrager flere af fagene.
Som eksempler nævnes:
Drivhuseffekt, Trafik (miljø, hastighedskontrol, benzin)
Betingelser for liv, Havet omkring os

Undersøgelse af vandets opførsel og påvirknig af landskaberne på Island (studietur geografi og fysik)

Produktkrav

For at bestå NV skal I deltage aktivt i undervisningen og derudover gøre følgende:


• Aflevere én individuel fagrapport til den lærer I skal til prøve hos.

• Aflevere én individuel foredragsopgave til den lærer I skal til prøve hos.

• Gå til prøve. Bemærk: man kan først gå til prøve når ovenstående opgaver er afleveret.

Karakteren i NV er et gennemsnit af de ovenstående præstationer.
(At deltage aktivt i undervisningen betyder aktiv tilstedeværelse, at deltage i øvelser og at udføre journalarbejde og databehandling

NV-nyt

Seneste nyheder