NYE FAG PÅ GG: Geovidenskab A og Kinesisk områdestudium c

Geovidenskab A beskæftiger sig med at finde bæredygtige løsninger på nogle af menneskehedens største udfordringer ift. ressourceforbrug og klimaforandringer. Emnerne belyses gennem praktisk eksperimentielt laboratoriearbejde, dataindsamling & -bearbejdning samt observationer i naturen i form af feltarbejde mm. Læs mere...

Kinesisk områdestudium beskæftiger sig med det moderne Kina, med sammenhænge mellem sprog, kultur og samfundsforhold og med konsekvenser af udviklingen i Kina set i et nationalt og internationalt perspektiv. Områdestudiet på GG vil sætte fokus på: Økonomi, politik og medier, på historie samt religion og kultur. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle faglige og tværfaglige problemstillinger..læs mere...

Filosofi er også et af de nye fag på GG. Faget vil inddrage både østlige og vestlige filosofier: taoisme m.m. i Kina, indiske filosofiske systemer og de traditionelle og velkendte vestlige filosofier fra Platon og frem. Idéen er at pege på den rigdom af både beslægtede og forskellige reflektioner over tilværelsen og mangfoldigheden af tankegange som har præget og formet menneskelivet overalt på kloden fra oldtiden til i dag. Filosofi er en vigtig sag - nu mere end nogensinde.